helsekompetanse.no

Oppstemmer mottatt116
Nedstemmer mottatt64
Karma:51 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (82)

1

19 Thumbs up   15 Thumbs down

ressurs


Ordet 'ressurs' er en forekomst i naturen som kan tilfredstille menneskelige behov, men vi må være i stand til å bruke den før den kan kalles en ressurs.  
Kilde: helsekompetanse.no

2

15 Thumbs up   4 Thumbs down

Livssyn


Ut i fra ordenes betydning er det i dagligtale mulig å forstå det som en overordnet og felles benevnelse om det et menneske tror på om livet og verden, om det fins noen høyere makt eller ikke, og også hva slags etikk man bør leve etter. Livssyn omfatter derfor en virkelighetsoppfatning, (..)om verden og om hvordan vi bør leve (for eksempel gjennom [..]
Kilde: helsekompetanse.no

3

14 Thumbs up   20 Thumbs down

Forankring


Forankring av en plan betyr at de aktører som skal/må/bør ha ansvar og som er avhengig av å gjennomføre planen, tiltak m.m "eier planen", de har vært med på å; -utvikle innholdet -de er enige i innholdet -de erkjenner sin rolle som iverksetter, og -og er istand til å gjøre noe med feltet/tiltakene (Jørgen Amdam) www.kommunetorget.no/popup [..]
Kilde: helsekompetanse.no

4

7 Thumbs up   0 Thumbs down

koordinator


Koordinator er tjenestemotakerens faste kontaktperson i planen. Koordinator har hovedansvaret for driften av den individuelle planen. I forskrift om individuell plan er dette den personen som "-til enhver tid (...) har hovedansvar for oppfølging av tjenestemottakeren  
Kilde: helsekompetanse.no

5

7 Thumbs up   0 Thumbs down

Nettverk


Nettverk kan defineres som et nett av forbindelser. Et sosialt nettverk er et nettverk med venner og bekjente.  
Kilde: helsekompetanse.no

6

7 Thumbs up   2 Thumbs down

prosedyre


Prosedyre er et fremmesord for framgangsmåte  
Kilde: helsekompetanse.no

7

7 Thumbs up   3 Thumbs down

Tjenesteyter


Tjenesteytere er personer som er offentlig ansatt.  
Kilde: helsekompetanse.no

8

5 Thumbs up   0 Thumbs down

Lenke


En lenke viser seg i et nettsted eller dataprogram med annen farge enn det andre som står skrevet. Ved å klikke på tekseten blir man flyttet til dette området og får mer informasjon om det spesielle begrepet. Lenker kan også være samlet i egne lenkebiblioek eller under egne faner.  
Kilde: helsekompetanse.no

9

5 Thumbs up   0 Thumbs down

samarbeid


Samarbeid er å arbeide sammen mot en felles målsetning  
Kilde: helsekompetanse.no

10

4 Thumbs up   0 Thumbs down

forskrift


Utfyllende bestemmelser i en lov. Innholdet i en forskrift er juridisk bindende.  
Kilde: helsekompetanse.no


For å vise alle 82 definisjoner, vennligst logg inn.