garde.as

Website:https://www.soderbergpartners.no/
Oppstemmer mottatt12
Nedstemmer mottatt23
Karma:-10 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (56)

1

4 Thumbs up   12 Thumbs down

utstedelse


Produksjon av forsikringsavtaledokument.
Kilde: garde.as

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvar


a) Forpliktelse i henhold til kontrakt eller avtale
Kilde: garde.as

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Bygningsklasse


Bygninger inndeles etter byggemåten, mest vanlig er brannfast, mur og tre.
Kilde: garde.as

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Forfalt premie


Premie for alle forsikringsavtaler som er inngått i et regnskapsår.
Kilde: garde.as

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Forsikringspremie


Den sum kroner som skal betales for en forsikringsavtale.
Kilde: garde.as

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Følgeskade


Skade som oppstår som følge av et forsikringstilfelle, f.eks. sotskade i nabobygg etter brann.
Kilde: garde.as

7

1 Thumbs up   4 Thumbs down

tariff


Fortegnelse over fastsatte priser, lønnssatser, tollsatser m.v
Kilde: garde.as

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

A Affeksjonsverdi


Den verdi en gjenstand har for en person uten hensyn til pengeverdi, som for eksempel et minne.
Kilde: garde.as

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

All-risk forsikring


Forsikring som gir dekning ved plutselig og uforutsette skader.
Kilde: garde.as

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsforsikring


Omfatter det rettslige erstatningsansvar den sikrede kan pådra seg ovenfor tredjeperson.
Kilde: garde.as


For å vise alle 56 definisjoner, vennligst logg inn.