Betydning tariff
Hva betyr tariff? Her finner du 7 betydninger av ordet tariff. Du kan også legge til en definisjon av tariff selv.

1

8 Thumbs up   3 Thumbs down

tariff


Fortegnelse over fastsatte priser, lønnssatser, tollsatser med mer.
Kilde: harduensak.no (offline)

2

4 Thumbs up   2 Thumbs down

tariff


Tariff er et begrep som beskriver produktprising. Forsikringsselskapene bruker tarifftabeller for å prise sine tjenester. Tariffen styres av forskjellige parametere som påvirker produktets pris. Den k [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

3 Thumbs up   3 Thumbs down

tariff


Lønn fastsatt i tariffavtale.  Synonymer: tarifflønn
Kilde: utdanning.no

4

1 Thumbs up   4 Thumbs down

tariff


Lønn fastsatt i tariffavtale.  Synonymer: Tarifflønn
Kilde: utdanning.no

5

1 Thumbs up   4 Thumbs down

tariff


Taxa.
Kilde: finansportalen.se

6

1 Thumbs up   4 Thumbs down

tariff


Selskapets prisliste.
Kilde: cfs.no (offline)

7

1 Thumbs up   4 Thumbs down

tariff


Fortegnelse over fastsatte priser, lønnssatser, tollsatser m.v
Kilde: garde.as (offline)

<< tapa tarm >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning