Betydning bestand
Hva betyr bestand? Her finner du 10 betydninger av ordet bestand. Du kan også legge til en definisjon av bestand selv.

1

5   2

bestand


Bestand er et begrep som brukes innen biologien, eksempelvis til å beskrive populasjoner av celler og dyr og forekomster av planter og trær innenfor et begrenset geografisk område. Man kan således sna [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

3   3

bestand


Selskapets portefølje av løpende forsikringsavtaler, både i innbetalings- og utbetalingsperioden. Bestandsutviklingen beskriver utviklingen/endringer i bestanden.
Kilde: klp.no

3

2   3

bestand


populasjon, setnad, stamme, bestand; førekomst
Kilde: sprakradet.no

4

2   3

bestand


Samling av individer av en art i et område (for eksempel ørretbestanden i et vann = antall ørreter i vannet).
Kilde: miljolare.no

5

0   1

bestand


En bestand er et begrep som brukes i samnenheng med biologi. Man kan snakke omden norske elgbestanden f eks da snakker man om elgene i norge. Det er også et begrep som brukes i jakt-sammenheng.
anonym - 15. november 2017

6

2   4

bestand


Gruppe av planter, hvorav ofte en art dominerer. Større anntall planter som vokser sammen.
Kilde: mn.uio.no

7

0   2

bestand


  = Populasjon (vanligvis).  Brukes også synonymt med Dem. Jfr. Deme og Populasjon
Kilde: html.hisf.no

8

0   2

bestand


Selskapets portefølje av løpende forsikringer, både i innbetalings- og utbetalingsperiodene.
Kilde: harduensak.no

9

0   2

bestand


Selskapets portefølje av løpende forsikringer, både i innbetalings- og utbetalingsperiodene.
Kilde: garde.as

10

0   3

bestand


setnad, flokk. bestanddel grunndeild, lut. bestandig haldsam, stød(ug), varande, tolug.
Kilde: ivaraasen.no

Legg til betydningen av bestand
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< besparelse bestemmelse >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning