Betydning refusjon
Hva betyr refusjon? Her finner du 5 betydninger av ordet refusjon. Du kan også legge til en definisjon av refusjon selv.

1

1   5

refusjon


reimbursement
Kilde: termbase.uhr.no

2

2   6

refusjon


refund
Kilde: ruter.no

3

0   4

refusjon


Reglene om refusjon har sin opprinnelse i ekspropriasjonsretten. Grunneiere som måtte avstå grunn til opparbeidelse av veg og ledninger, fikk samtidig fratrekk i erstatningen for den verdistigningen opparbeidelsen tilførte eiendommen (kompensasjonsprinsippet). Grunneiere langs traséen, som ikke måtte avstå grunn, fikk nyte godt av den verdist [..]
Kilde: stavanger2008.no

4

1   6

refusjon


Produkt Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Kilde: volven.no

5

0   7

refusjon


Refusjon er betegnelse i plan- og bygningsloven på en finansieringsform for fellesinnretninger/fellesanlegg. Den uttrykker den adgang anleggsbygger har til å kreve tilbakebetaling av sine utlegg. Fellesinnretningene dette gjelder for er godkjent offentlig vei, inkl. omlegging og oppgradering, godkjent offentlig hovedledning for vannforsyning og a [..]
Kilde: eiendomsfag.no


Legg til betydningen av refusjon
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< refleksjon regatta >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning