Betydning refusjon
Hva betyr refusjon? Her finner du 5 betydninger av ordet refusjon. Du kan også legge til en definisjon av refusjon selv.

1

1 Thumbs up   5 Thumbs down

refusjon


reimbursement
Kilde: termbase.uhr.no

2

0 Thumbs up   4 Thumbs down

refusjon


Reglene om refusjon har sin opprinnelse i ekspropriasjonsretten. Grunneiere som måtte avstå grunn til opparbeidelse av veg og ledninger, fikk samtidig fratrekk i erstatningen for den verdistigningen opparbeidelsen tilførte eiendommen (kompensasjonsprinsippet). Grunneiere langs traséen, som ikke måtte avstå grunn, fikk nyte godt av den verdistigning [..]
Kilde: stavanger2008.no (offline)

3

1 Thumbs up   6 Thumbs down

refusjon


Produkt Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten
Kilde: volven.no

4

2 Thumbs up   8 Thumbs down

refusjon


refund
Kilde: ruter.no (offline)

5

1 Thumbs up   7 Thumbs down

refusjon


Refusjon er betegnelse i plan- og bygningsloven på en finansieringsform for fellesinnretninger/fellesanlegg. Den uttrykker den adgang anleggsbygger har til å kreve tilbakebetaling av sine utlegg. Fellesinnretningene dette gjelder for er godkjent offentlig vei, inkl. omlegging og oppgradering, godkjent offentlig hovedledning for vannforsyning og avl [..]
Kilde: eiendomsfag.no (offline)

<< refleksjon regatta >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning