bedriftsservice.org

Woonplaats:1
Oppstemmer mottatt43
Nedstemmer mottatt36
Karma:6 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (70)

1

7 Thumbs up   1 Thumbs down

RUH


Rapportert Uønsket Hendelse.
Kilde: bedriftsservice.org

2

6 Thumbs up   6 Thumbs down

Omstilling


Eksempler på omstilling er: eierskifter, oppsplitting, fusjon, anbud / outsourcing, ny teknologi, omorganisering, nye arbeidsoppgaver, ny ledelse, nye arbeidsverktøy/teknologi osv.
Kilde: bedriftsservice.org

3

5 Thumbs up   3 Thumbs down

Barriere


Tiltak eller funksjon som skal hindre en uønsket hendelse i å oppstå eller redusere konsekvensene av denne. En skiller gjerne mellom tekniske, organisatoriske og menneskelige barrierer.
Kilde: bedriftsservice.org

4

5 Thumbs up   4 Thumbs down

Verifisere


Kontrollere / bevise en påstands riktighet. F.eks. hvis daglig leder under en revisjon uttaler at de ansatte har fått tilstrekkelig HMS-opplæring, kan dette utsagnet verifiserers ved å forhøre seg med de ansatte. Det er også vanlig å snakke om verifikasjon av prosedyrer. Dette innebærer at en fagansvarlig vurderer og dermed kvalitetssikrer det fagl [..]
Kilde: bedriftsservice.org

5

4 Thumbs up   9 Thumbs down

unntak


Tillatelse til å avvike fra de opprinnelig spesifiserte kravene i styringssystemet med underliggende lover og forskrifter som gjelder for virksomhet.
Kilde: bedriftsservice.org

6

4 Thumbs up   3 Thumbs down

Uønsket hendelse


Hendelse som har eller kunnet ha medført skade på mennesker, miljø eller materielle verdier.
Kilde: bedriftsservice.org

7

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Kvalitetskostnader


Kostnader som oppstår i forbindelse med feil som blir gjort og som kunne vært unngått.
Kilde: bedriftsservice.org

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

avvik


Mangelfull oppnåelse av spesifisert krav. Krav kan både være eksterne og interne, definert i en lov/forskrift, standard, prosedyre etc.
Kilde: bedriftsservice.org

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Linjeansvar


Linjeansvaret strekker seg fra daglig leder til laveste ledernivå med personal-/resultatansvar. Linjeansvar er et sentralt begrep i HMS/KS-verden og innebærer at den enkelte leder har ansvar for sikkerhet og kvalitet innen egen enhet.
Kilde: bedriftsservice.org

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Medarbeidersamtale


Strukturert og fortrolig samtale mellom medarbeider og leder. Gjennomføres for å legge grunnlag for videre utvikling av den ansatte og bedriften.
Kilde: bedriftsservice.org


For å vise alle 70 definisjoner, vennligst logg inn.