Betydning Reguleringsplan
Hva betyr Reguleringsplan? Her finner du 16 betydninger av ordet Reguleringsplan. Du kan også legge til en definisjon av Reguleringsplan selv.

1

1   0

Reguleringsplan


En plan utarbeidet av kommunen for et areals anvendelse og benyttelse. Detaljert plan som inneholder bestemmelser om bebyggelse, veier, friluftsområder, m.m. Disse planene har avgjørende betydning f [..]
Kilde: selvaagbolig.no

2

1   0

Reguleringsplan


En reguleringsplan er et kart over et avgrenset område i en kommune som viser fremtidig grunnutnyttelse i området. Til kartet er det knyttet et sett av reguleringsbestemmelser. Utarbeidelse av regul [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

0   0

Reguleringsplan


Detaljplan hjemlet i bygningsloven. En reguleringsplan består av et kart som blant annet viser til hvilke formål grunnen innenfor et begrenset område skal brukes til, og hvordan eventuell beb [..]
Kilde: boligabc.no

4

0   0

Reguleringsplan


Plantype i bygningsloven (planleggingsloven). Detaljplan med tilhørende bestemmelser som regulerer bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i en kommune.
Kilde: tsh.toi.no

5

0   0

Reguleringsplan


zoning plan
Kilde: oppland.no

6

0   0

Reguleringsplan


Juridisk bindende detaljplan for utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljø i bestemte områder av en kommune.
Kilde: korridoren.no

7

0   0

Reguleringsplan


Detaljert plan som inneholder bestemmelser om bebyggelse, veier, friluftsområder, m.m. Disse planene har avgjørende betydning for hva man har lov til og kan gjøre ved sin eiendom
Kilde: totalrenovering.no

8

0   0

Reguleringsplan


En detaljplan for et begrenset kartfestet område.
Kilde: miljolare.no

9

0   0

Reguleringsplan


Arealplan med et kart som viser nåtidig eller fremtidig bruk av et område og har egne bestemmelser, jf. plan- og bygningsloven kap. 12. Planen viser også hensynssoner. Reguleringsplaner utarbeides av kommunen eller av private selskaper eller enkeltpersoner og vedtas i kommunen.
Kilde: stavanger.kommune.no

10

0   0

Reguleringsplan


Kart som blant annet viser til hvilke formål grunnen innenfor et begrenset område skal brukes, og hvordan bebyggelsen eventuelt skal utformes.
Kilde: iu.hio.no

11

0   0

Reguleringsplan


En plan utarbeidet av kommunen for et areals anvendelse og benyttelse. Detaljert plan som inneholder bestemmelser om bebyggelse, veier, friluftsområder, m.m. Disse planene har avgjørende betydning for hva man har lov til og kan gjøre ved sin eiendom.
Kilde: oaboligutleie.no

12

0   0

Reguleringsplan


Kart med bestemmelser som viser hva et område er tillatt brukt til. Vedtas av bystyret med hjemmel i plan- og bygningsloven.
Kilde: stavanger2008.no

13

0   0

Reguleringsplan


er en plan som består av saksframstilling, kart og juridisk bindende regler.
Kilde: plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no

14

0   0

Reguleringsplan


Offentlig plan med beskrivelse av reguleringsbestemmelsene for et gitt område. Viser for eksempel om området er regulert til bolig- eller næringsformål.
Kilde: tux.aftenposten.no

15

0   0

Reguleringsplan


er eit arealplankart med tilhøyrande føresegner som fastset bruk, vern og utforming av areal og fysiske miljø jf. PBL. § 12-1. Ein reguleringsplan kan utarbeidast som områderegulering (§ 12-2) eller detaljregulering (§ 12-3).
Kilde: fjell.kommune.no

16

0   0

Reguleringsplan


En reguleringsplan er et kart over et avgrenset område i en kommune som viser fremtidig grunnutnyttelse i området, for eksempel om det skal brukes til offentlig rekreasjon, næring, boliger eller landbruk. Til kartet er det knyttet et sett av reguleringsbestemmelser. Reguleringsplanen og bestemmelsene legger føringer for hva du har lov til å gj [..]
Kilde: gardsutvikleren.no

Legg til betydningen av Reguleringsplan
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Punktfeste Sameie >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning