tux.aftenposten.no

Website:https://www.aftenposten.no/
Oppstemmer mottatt7
Nedstemmer mottatt9
Karma:-1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (87)

1

2   1

terminbeløp


Beløpet du samlet betaler pr. termin i renter og avdrag på boliglånet - vanligvis månedlig.
Kilde: tux.aftenposten.no

2

1   0

budrunde


Megler administrerer bud fra alle interesserte, der hver enkelt har anledning til å høyne det skriftlige budet, som oftest etter auksjonsmodellen. Foregår som oftest på telefon.
Kilde: tux.aftenposten.no

3

1   1

depositum


Leietager betaler en kontantsum til en sperret konto, til dekning av eventuelle skader leietager påfører boligen eller manglende husleiebetaling. Utleier kan kreve maks 6 ganger den månedlige husleien. Vanligste beløp er 3 ganger husleien. Utleier tar kostnadene ved å opprette kontoen, og renteinntektene tilfaller leietager.
Kilde: tux.aftenposten.no

4

1   0

kausjon


En annen garanterer for at du klarer å betjene lånet ditt. Brukt når banken mener at din sikkerhet eller evne til å betjene lånet ikke er god nok.
Kilde: tux.aftenposten.no

5

1   0

pant


Sikkerhet i eiendom for at banken får tilbakebetalt lånet, angitt i pantedokumentet.
Kilde: tux.aftenposten.no

6

1   0

transportgebyr


Gjelder ved salg av borettslagsleilighet og aksjeleilighet. I stedet for tingslyningsgebyr og dokumentavgift må kjøper normalt betale et gebyr til forretningsføreren for å få boligens adkomstdokumenter overført fra selger.
Kilde: tux.aftenposten.no

7

0   0

akseptfrist


(Budfrist) Fristen budgiver (kjøper) gir selger til å akseptere budet. Som budgiver er du normalt bundet av budet til akseptfristen utløper.
Kilde: tux.aftenposten.no

8

0   0

aksjeleilighet


Du kjøper en aksje i boligaksjeselskap, med rett til å leie leiligheten. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.
Kilde: tux.aftenposten.no

9

0   0

andelsleilighet


Leilighet som er en del av et borettslag eller andelslag. Du kjøper borett til leiligheten, betaler innskudd/husleie, og har begrenset ansvar for fellesgjelden. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.
Kilde: tux.aftenposten.no

10

0   0

annuitetslån


Lån som betales med like store beløp hver termin, beløpet er det samme for hele løpetiden. Mindre avdrag i begynnelsen, men banken tjener mer på deg.
Kilde: tux.aftenposten.no


For å vise alle 87 definisjoner, vennligst logg inn.