oaboligutleie.no

Website:https://www.krogsveen.no:443/
Oppstemmer mottatt10
Nedstemmer mottatt9
Karma:0 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (104)

1

2   0

fellesgjeld


Gjeld tilhørende et borettslag, fordelt på de ulike enhetene. Hver andelshaver betjener sin andel av fellesgjelden gjennom betaling av husleie til borettslaget. Når en andelsleilighet skal selges, må andelen av fellesgjelden alltid oppgis.
Kilde: oaboligutleie.no

2

2   3

ideell andel


I boligsammenheng brukes ideell andel i to sammenhenger. Den ene sammenhengen er i forbindelse med boligsameier. I noen sameier eier hver enkelt eier en ideell andel av hele sameiet. Denne andelen er uten noen bestemt betegnelse på den enkelte boenhet, men kan være merket på tinglyste planskisser som definerer de enkelte boenhetene. Denne eiefor [..]
Kilde: oaboligutleie.no

3

1   2

boligens tilleggsdel


Boder, oppbevaringsrom, tekniske rom, garasje, terrasse og andre åpne deler.
Kilde: oaboligutleie.no

4

1   0

borettslag


Lag som eier en boligmasse, f. eks. en bygård med leiligheter eller et boligfelt med eneboliger. Ved å kjøpe en andel i borettslaget, får du borett/leierett til en bestemt bolig i laget (jf. aksjeleilighet). Andelseierne sammen sitter som eiere av borettslaget. Hvert enkelt borettslag er en selvstendig juridisk enhet med eget styre og eget regn [..]
Kilde: oaboligutleie.no

5

1   1

budrunde


Når en bolig har flere interesserte kjøpere, må megler administrere en auksjon. Selger har rett til å avslå et hvert bud, og er heller ikke bundet til å selge til det høyeste budet.
Kilde: oaboligutleie.no

6

1   0

festeavgift


Årlig leiebeløp for leie av tomtegrunn.
Kilde: oaboligutleie.no

7

1   0

gjenboer


Bygning eller bolig med innsyn til en annen bolig.
Kilde: oaboligutleie.no

8

1   0

pantobligasjon


En obligasjon, som har pant i et aktivum, f.eks. en fast eiendom, som sikkerhet for betalingen av kreditors tilgodehavende.
Kilde: oaboligutleie.no

9

0   0

aksept


Bekreftende svar på et tilbud.
Kilde: oaboligutleie.no

10

0   0

akseptfrist


Frist som budgiver fastsetter i sitt bud. Dersom et bud aksepteres av selger innen denne fristen er bindende avtale inngått mellom partene. Dersom et bud ikke aksepteres innen denne fristen, er budgiver ikke lenger bundet av sitt bud.
Kilde: oaboligutleie.no


For å vise alle 104 definisjoner, vennligst logg inn.