gardsutvikleren.no

Woonplaats:1
Oppstemmer mottatt15
Nedstemmer mottatt18
Karma:-4 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (57)

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

kulturarv


Kulturarv er den historiske plattformen samfunnet vårt er bygget på. Den er viktig for å samle historisk kunnskap og gir et grunnlag for nasjonens identitetsbygging. Når man snakker om kulturarv i sammenheng med arkitektur, mener man gjerne kunnskap om gamle byggemetoder, materialer og forming av kulturlandskap.
Kilde: gardsutvikleren.no (offline)

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

kjerneverdier


Kjerneverdier sier noe om hvem dere er og ønsker å være. Det kan for eksempel være en formulering av tre oppsummerende ord som beskriver virksomheten og det etterlatte inntrykket dere vil gi til kunden. Kjerneverdiene skal både være beskrivende og noe å strekke seg etter.
Kilde: gardsutvikleren.no (offline)

3

2 Thumbs up   5 Thumbs down

tiltak


Et tiltak er en betegnelse på ”det som det søkes om” innenfor en byggesak. Et tiltak kan være alt fra et nytt hus eller en fasadeendring, til å endre på terrenget ved å bygge en mur.
Kilde: gardsutvikleren.no (offline)

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

visjon


Visjon skal si noe om hvilken posisjon dere ønsker å ta i markedet. Den skal henge høyt og være en ledestjerne som man kan følge og må strekke seg etter.
Kilde: gardsutvikleren.no (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

skriftsnitt


Se Skrifttyper.
Kilde: gardsutvikleren.no (offline)

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

illustrasjon


Illustrasjon visualiserer et budskap eller er et visuelt supplement til et budskap. Vanligvis vil det si en tegning eller et fotografi som skal forklare, pynte eller tolke et tekstinnhold.
Kilde: gardsutvikleren.no (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

fasilitator


Fasilitator er en som kan lede et møte, samling, prosess eller lignende med ulike fasiliteringsmetoder.
Kilde: gardsutvikleren.no (offline)

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

brief


Brief er beskrivelsen av oppdraget/oppgaven man ønsker utført. En brief gjør rede for detaljer rundt prosjektet, behov, omfang av oppgaven, tidsramme og hvordan det skal løses. Ansvarsområder, ansvarspersoner og hva som skal leveres/resultater må være klart definert.
Kilde: gardsutvikleren.no (offline)

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

varmetap


Med varmetap menes den varmen som ”lekker” ut av huset ditt gjennom vinduer, vegger, ventilasjon og avløp. I kalde klimaer representerer varmetap fra oppvarmede hus et betydelig energisluk, selv om husene blir stadig bedre isolert.
Kilde: gardsutvikleren.no (offline)

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

mønster


Mønster kan være et grafisk/visuelt element i en grafisk profil. Mønster brukes ofte i tillegg til logo for å styrke gjenkjenneligheten til en bedrift.
Kilde: gardsutvikleren.no (offline)


For å vise alle 57 definisjoner, vennligst logg inn.