Betydning Mellomoppgjør
Hva betyr Mellomoppgjør? Her finner du 12 betydninger av ordet Mellomoppgjør. Du kan også legge til en definisjon av Mellomoppgjør selv.

1

0   0

Mellomoppgjør


Et tariffoppgjør i året mellom to hovedtariffoppgjør. I et mellomoppgjør forhandles det i hovedsak om økonomi – lønnsregulering for 2. avtaleår i hovedtariffavtalen. Tariffavtalen kan innehol [..]
Kilde: forskerforbundet.no

2

0   0

Mellomoppgjør


Forhandlinger om lønnsreguleringer (med rett til å bruke streik/lockout) for annet avtaleår i en toårig tariffperiode.
Kilde: sjooff.no

3

0   0

Mellomoppgjør


Forhandlinger om lønnsregulering under en tariffperiode for å kompensere for prisendring eller andre økonomiske forhold. Ved mellomoppgjør forhandles i utgangspunktet kun generelt tillegg.
Kilde: lederkilden.no

4

0   0

Mellomoppgjør


Forhandlinger om lønnsregulering for annet avtaleår i en toårig tariffperiode. I mellomoppgjør forhandles normalt bare lønn, ikke tillegg, arbeidstid eller lignende.
Kilde: ys.no

5

0   0

Mellomoppgjør


Forhandlinger om lønnsregulering for annet avtaleår i en toårig tariffperiode. I mellomoppgjør forhandles normalt bare lønn, ikke tillegg, arbeidstid eller lignende.
Kilde: bibforb.no

6

0   0

Mellomoppgjør


I tariffavtalene har det vært vanlig å ha en bestemmelse om å regulere lønningene i tariffperioden i forhold til pris- og lønnsutviklingen for 1. avtaleår, den økonomiske situasjonen og utsikte [..]
Kilde: hkinfo.no

7

0   0

Mellomoppgjør


I hovedtariffavtalen finnes en bestemmelse som hjemler sentrale forhandlinger om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Det er mellomoppgjør i år. 
Kilde: ks.no

8

0   0

Mellomoppgjør


Forhandlinger om lønnsreguleringer (med rett til å bruke streik/lockout) for annet avtaleår i en toårig tariffperiode.  Det forhandles kun om lønnsregulering., i motsetning til hovedoppgjør hvo [..]
Kilde: lo.no

9

0   0

Mellomoppgjør


Forhandlinger om lønnsreguleringer (med rett til å bruke streik/lockout) for annet avtaleår i en toårig tariffperiode.
Kilde: nho.no

10

0   0

Mellomoppgjør


En tariffavtale varer normalt i to år, men har ofte en bestemmelse om regulering av lønnssatser etter et år. Denne reguleringen er mellomoppgjøret.
Kilde: ytf.no

11

0   0

Mellomoppgjør


Forhandlinger om lønnsregulering for andre avtaleår mellom hovedoppgjørene. Ved mellomoppgjør forhandles i utganspunktet kun generelt tillegg.
Kilde: lederne.no

12

0   0

Mellomoppgjør


I hovedtariffavtalen er det normalt avtalt en revisjon av avtalen etter ett år. Det er også vanlig at det i hovedtariffavtalen avtales rammer eller føringer for det som da kalles annet avtaleårs forhandlinger eller mellomoppgjøret.
Kilde: oslopolitiforening.no

Legg til betydningen av Mellomoppgjør
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Meklingsforslag Minstelønn og minstelønnsavtaler >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning