Betydning Hovedsammenslutning
Hva betyr Hovedsammenslutning? Her finner du 5 betydninger av ordet Hovedsammenslutning. Du kan også legge til en definisjon av Hovedsammenslutning selv.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Hovedsammenslutning


Sammenslutning av tjenestemannsorganisasjoner i Staten (hjemlet i Tjenestetvistloven) som til sammen har minst 10.000. medlemmer og de tilsluttede forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner representerer minst fem etater.
Kilde: bibforb.no (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Hovedsammenslutning


Navn som benyttes på den organisasjon som samlet sett har nok medlemmer til å få forhandlingsrett med Staten etter lov om tjenestetvister av 18. juli 1958 § 3.
Kilde: tekna.no (offline)

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Hovedsammenslutning


I Norge har vi for tiden fire hovedsammenslutninger; LO, Unio, YS og Akademikerne. En hovedsammenslutning er en sammenslutning av flere fagforbund. Tjenestetvistloven, som gjelder i staten, stiller di [..]
Kilde: forskerforbundet.no

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Hovedsammenslutning


En hovedsammenslutning (også kalt «hovedorganisasjon») er i arbeidslivet en sammenslutning av ulike fagforbund eller landsforeninger som deler de samme politiske og faglige syn og verdier. Kjennetegne [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Hovedsammenslutning


Sammenslutning av tjenestemannsorganisasjoner i Staten (hjemlet i Tjenestetvistloven) som til sammen har minst 10.000. medlemmer og de tilsluttede forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner representerer minst fem etater.
Kilde: ys.no (offline)

<< Hovedavtale Hovedtariffavtale >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning