Betydning Homozygot
Hva betyr Homozygot? Her finner du 7 betydninger av ordet Homozygot. Du kan også legge til en definisjon av Homozygot selv.

1

5 Thumbs up   2 Thumbs down

Homozygot


Homozygot er et begrep innen genetikken og betegner individer som har to like varianter, alleler, av et gen. Det motsatte av homozygoter er heterozygoter.
Kilde: no.wikipedia.org

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Homozygot


Et homozygot individ har to identiske alleler for et bestemt gen.
Kilde: npc-info.no (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Homozygot


  Når (de to) allelene av et gen er like,  symbolisert ved f.eks. AA eller aa,  i motsetning til heterozygoten Aa. Mots. Heterozygot
Kilde: html.hisf.no (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Homozygot


homo: ensartet. Betyr at en person har arvet samme gen fra far og mor Hyper- forstavelse som betyr økning Hypo- forstavelse som betyr minking
Kilde: cfnorge.no (offline)

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Homozygot


En organisme er heterozygot for et bestemt locus og gametene som lages er forskjellige for dette locus.
Kilde: mn.uio.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Homozygot


Dersom de to allelene i et genpar er like, er organismen homozygot for dette genparet. I eksempelet med blomsterfarge vil lilla og hvite blomster med genotypene LL og hh være homozygote.
Kilde: haukeland.no (offline)

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Homozygot


(gr. homos
Kilde: mn.uio.no

<< eksemplarisk heterozygot >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning