Betydning heterozygot
Hva betyr heterozygot? Her finner du 6 betydninger av ordet heterozygot. Du kan også legge til en definisjon av heterozygot selv.

1

0   0

heterozygot


(gr. heteros
Kilde: mn.uio.no

2

0   0

heterozygot


En celle eller organisme er heterozygot når den har to ulike varianter (alleler) av et gen i samme posisjon (locus) på to homologe kromosomer. Dette er det motsatte av homozygot, der to gener i en g [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

0   0

heterozygot


Heterozygous Når (de to (hos diploide organismer)) allelene av et gen er ulike,  symbolisert ved f.eks. Aa, i motsetnig til homozygotene AA og aa. Mots. Homozygot
Kilde: html.hisf.no

4

0   0

heterozygot


hetero: forskjellig. Zygote: befruktet egg. Betyr at en person har arvet forskjellige gen fra sin mor og far.
Kilde: cfnorge.no

5

0   0

heterozygot


Dersom de to allelene i et genpar er ulike, er organismen heterozygot for dette genparet. I eksempelet med blomsterfarge vil lilla blomster med genotypen Lh være heterozygote.
Kilde: haukeland.no

6

0   1

heterozygot


Et individ med to kopier av samme allel.
Kilde: mn.uio.no

Legg til betydningen av heterozygot
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Homozygot eksentriker {m} >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning