html.hisf.no

Woonplaats:1
Oppstemmer mottatt83
Nedstemmer mottatt83
Karma:-1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (210)

1

18   9

økosystem


  Alt levende pluss de abiotiske faktorene som påvirker livet i et område.  Altså et samfunn pluss dets fysiske omgivelser.  
Kilde: html.hisf.no

2

7   1

jordsmonn


  Øvre del av løsmasselaget på land,  så langt ned som planterøtter og annen biologisk aktivitet går.  Løsmassene under kalles undergrunnen.  
Kilde: html.hisf.no

3

4   1

altruisme


”nestekjærlighet” Det at et individ hjelper et annet individ, på bekostning av egen sikkerhet eller velferd. I biologien gjelder dette sterkere jo nærmere de to individene er i slekt med hverandre.  
Kilde: html.hisf.no

4

4   3

biosfæren


  Den delen av jordkloden der det finnes liv,  altså summen av alle økosystemer.  
Kilde: html.hisf.no

5

4   7

populasjon


  En gruppe individer innen samme art, som lever i et begrenset område av artens utbredelsesområde. Det er derfor mer kontakt (genetisk o.a.) mellom individene innen populasjonen enn med individer fra andre populasjoner innen arten. Jfr. Art
Kilde: html.hisf.no

6

4   4

symbiose


”Samliv” Nært samliv mellom to individer av forskjellige arter, oftest til fordel for begge parter. (hvis fordel for begge: = mutualisme). Kan være nødvendig for en eller begge (obligat symbiose), eller ikke.  Uttrykket brukes i vid eller snever betydning i ulike lærebøker, noen inkluderer kommensalisme i symbiose-begrepet. Jfr. Mutualisme og Komme [..]
Kilde: html.hisf.no

7

3   13

biom


  "Hovedøkosystem" i verden, klassifisert hovedsakelig på grunnlag av den dominerende vegetasjonen. Eks. Tropiske regnskoger, stepper, nordlige barskoger, ..
Kilde: html.hisf.no

8

3   0

juvenil


  ”Ungdom”, ikke kjønnsmodent individ. Jfr. Adult
Kilde: html.hisf.no

9

3   2

replikasjon


  Selvkopiering.    Også kalt dublikasjon, dublisering.  Mest brukt om DNA og celler.  
Kilde: html.hisf.no

10

3   2

transpirasjon


  Fordamping av vann  fra overflaten av planter og dyr, vann som er utskilt fra kroppen.  
Kilde: html.hisf.no


For å vise alle 210 definisjoner, vennligst logg inn.