html.hisf.no

Oppstemmer mottatt75
Nedstemmer mottatt66
Karma:10 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (210)

1

18   8

økosystem


  Alt levende pluss de abiotiske faktorene som påvirker livet i et område.  Altså et samfunn pluss dets fysiske omgivelser.  
Kilde: html.hisf.no

2

7   0

jordsmonn


  Øvre del av løsmasselaget på land,  så langt ned som planterøtter og annen biologisk aktivitet går.  Løsmassene under kalles undergrunnen.  
Kilde: html.hisf.no

3

4   2

biosfæren


  Den delen av jordkloden der det finnes liv,  altså summen av alle økosystemer.  
Kilde: html.hisf.no

4

4   6

populasjon


  En gruppe individer innen samme art, som lever i et begrenset område av artens utbredelsesområde. Det er derfor mer kontakt (genetisk o.a.) mellom individene innen populasjonen enn med individer fra andre populasjoner innen arten. Jfr. Art
Kilde: html.hisf.no

5

4   3

symbiose


”Samliv” Nært samliv mellom to individer av forskjellige arter, oftest til fordel for begge parter. (hvis fordel for begge: = mutualisme). Kan være nødvendig for en eller begge (obligat symbiose), eller ikke.  Uttrykket brukes i vid eller snever betydning i ulike lærebøker, noen inkluderer kommensalisme i symbiose-begrepet. Jfr. Mutualisme [..]
Kilde: html.hisf.no

6

3   0

altruisme


”nestekjærlighet” Det at et individ hjelper et annet individ, på bekostning av egen sikkerhet eller velferd. I biologien gjelder dette sterkere jo nærmere de to individene er i slekt med hverandre.  
Kilde: html.hisf.no

7

3   12

biom


  "Hovedøkosystem" i verden, klassifisert hovedsakelig på grunnlag av den dominerende vegetasjonen. Eks. Tropiske regnskoger, stepper, nordlige barskoger, ..
Kilde: html.hisf.no

8

3   1

replikasjon


  Selvkopiering.    Også kalt dublikasjon, dublisering.  Mest brukt om DNA og celler.  
Kilde: html.hisf.no

9

2   0

fiksering


  Når et allel oppnår en frekvens på 1 (dvs. 100 %) i en populasjon. De(t) andre allelet er altså forsvunnet (pga. seleksjon eller genetisk drift).  
Kilde: html.hisf.no

10

2   1

hybrid


  Avkom fra foreldre som er av to ulike arter.  Er sjelden fertilt (hos dyr). Brukes også når foreldrene er av genetisk ulike populasjoner innen samme art. Er da fertilt (jfr. definisjonen av en art). Eks. Muldyr = Esel  x  hest.
Kilde: html.hisf.no


For å vise alle 210 definisjoner, vennligst logg inn.