haukeland.no

Website:https://helse-bergen.no
Oppstemmer mottatt19
Nedstemmer mottatt34
Karma:-16 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (34)

1

4   5

dominant


Når et allel er dominant, betyr at dette allelets egenskaper bestemmer i et genpar. Dersom ett enkelt gen gir blomsterfarge og blomsten har ett allel for lilla farge og ett for hvit, vil blomstens farge (= fenotypen) bli lilla dersom allelet for lilla farge er dominant overfor allelet for hvit farge. Et allel (gen) er uttrykt i enkel utgave hos h [..]
Kilde: haukeland.no

2

4   15

genpar


Alle våre gener unntatt genene på mannens kjønnskromosomer foreligger i to kopier, altså som et genpar.
Kilde: haukeland.no

3

3   3

dna


DNA er en forkortelse for deoksyribonukleinsyre og er et langt, trådformet molekyl som finnes inne i alle celler. DNA er selve arvestoffet. DNA-molekylet inneholder genene, og er hos mennesket fordelt på 46 kromosomer.
Kilde: haukeland.no

4

3   0

genom


Det totale arvestoffet i kromosomene til en gitt organisme. Størrelsen er vanligvis angitt i basepar. En kopi av hele genomet finnes i hver celle i kroppen, med unntak av kjønnscellene som har bare halvparten av genomet (det finnes også noen få andre unntak).
Kilde: haukeland.no

5

2   1

arvestoff


se DNA.
Kilde: haukeland.no

6

2   4

basepar


Komplementære baser i dobbelttrådig DNA (adenin-guanin og cytosin-tymidin). Lengden av DNA angis vanligvis i basepar (bp), kilobaser (Kb) og megabaser (Mb). Totallengden av DNA i en kjønnscelle er omkring 3000 Mb.
Kilde: haukeland.no

7

1   1

genotype


Brukes som oftest om en beskrivelse av hvilke alleler et individ har for et gitt gen. For eksempel vil en blomst med fenotypen lilla farge kunne ha genotypen LL eller Lh (L = allel for lilla blomsterfarge, h = allel for hvit blomsterfarge) dersom L-allelet er dominant og h-allelet recessivt. Brukes oftest om allel-sammensetningen i et gitt locus ho [..]
Kilde: haukeland.no

8

0   0

allel


Et bestemt gen kan foreligge som en av flere mulige utgaver. Slike ulike genvarianter kalles alleler. Blodtype-genet kommer for eksempel i variantene (allelene) A, B og 0. For de fleste gener har hver person to alleler. I tilfeldet med blodtyper kan en person derfor ha følgende kombinasjoner av alleler (genotyper): AA, AB, A0, BB. B0 eller 00.  D [..]
Kilde: haukeland.no

9

0   1

aminosyrer


Byggeklossene i alle proteiner. Proteiner er bygd opp av tjue forskjellige aminosyrer.
Kilde: haukeland.no

10

0   0

autosom


Alle kromosomer (nummerert 1 - 22) i cellekjernen som ikke er kjønnskromosomer (X og Y).
Kilde: haukeland.no


For å vise alle 34 definisjoner, vennligst logg inn.