npc-info.no

Oppstemmer mottatt7
Nedstemmer mottatt5
Karma:3 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (129)

1

2   0

homozygot


Et homozygot individ har to identiske alleler for et bestemt gen.
Kilde: npc-info.no

2

1   0

fenotype


Det fysiske uttrykket for et individs genotype.
Kilde: npc-info.no

3

1   0

gastrostomi


Plassering av en matsonde gjennom huden og bukveggen direkte inn til magesekken.
Kilde: npc-info.no

4

1   1

hepatosplenomegali


Unormal forstørrelse av leveren og milten.
Kilde: npc-info.no

5

1   0

kromosom


En DNA-struktur i cellekjernen som inneholder gener.
Kilde: npc-info.no

6

1   2

sentralstimulerende midler


Legemidler som øker aktiviteten i visse deler av hjernen.
Kilde: npc-info.no

7

0   0

amyloid precursor protein


The protein from which beta-amyloid the main component of neuritic plaques in Alzheimer’s disease is derived.
Kilde: npc-info.no

8

0   0

amyloid-prekursorprotein


Det proteinet som utgjør forstadiet til beta-amyloid – hovedbestanddelen i nevritiske plakk ved Alzheimers sykdom.
Kilde: npc-info.no

9

0   0

anti-cholinergic drugs


A class of medications that inhibit nerve impulses by selectively blocking the binding of the neurotransmitter acetylcholine. These medications are used in the treatment of different disorders, e.g. certain eye diseases, COPD and Parkinson’s disease.
Kilde: npc-info.no

10

0   0

anti-epileptic drugs


Drugs used to treat or prevent convulsions/seizures such as in epilepsy.
Kilde: npc-info.no


For å vise alle 129 definisjoner, vennligst logg inn.