Betydning Hjemmelshaver
Hva betyr Hjemmelshaver? Her finner du 18 betydninger av ordet Hjemmelshaver. Du kan også legge til en definisjon av Hjemmelshaver selv.

1

5   0

Hjemmelshaver


Den eller de personene som er tinglyst som eiere av en eiendom er hjemmelshavere og har grunnbokshjemmel til eiendommen. Hovedregelen er at ingen kan selge, pantsette eller tinglyse andre dokumenter som gjelder eiendommen uten samtykke fra hjemmelshaveren.
Kilde: statkart.no

2

0   0

Hjemmelshaver


Hjemmelshaver er den som står oppført i grunnboken som eier av en matrikkelenhet. Normalt skal den som er anført som hjemmelhaver være identifisert med personnummer eller organisasjonsnummer, men [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

0   0

Hjemmelshaver


Betegnelse på den eller de juridiske personene som eier eller er rettighetshaver til en eiendom eller eiendomsrettighet i følge grunnboken.
Kilde: oekonomi.no

4

0   0

Hjemmelshaver


Den som i følge grunnboken er oppført som eier av en eiendom.
Kilde: totalrenovering.no

5

0   0

Hjemmelshaver


Den som i offentlig register er registrert som eier/medeier av boligen
Kilde: pengerutensikkerhet.com

6

0   0

Hjemmelshaver


Den som i følge grunnboken er oppført som eier av en eiendom.
Kilde: oaboligutleie.no

7

1   1

Hjemmelshaver


Den grunnboken utpeker som formell eier av eiendom / borettsandel er hjemmelshaver og har grunnbokshjemmel. Hjemmelshaver har rettsvern. Hovedregel er at ingen kan selge, pantsette eller tinglyse andr [..]
Kilde: okonomihandbok.no

8

0   0

Hjemmelshaver


er den som står som eier av eiendommen i grunnboken.
Kilde: eiendomsmeglervest.no

9

0   0

Hjemmelshaver


er den som står oppført i grunnboken som eier av en eiendom eller seksjon. Som regel er hjemmelshaver den samme som tinglyst eier.
Kilde: plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no

10

0   0

Hjemmelshaver


Den som står som eier av en eiendom
Kilde: grimstad.kommune.no

11

0   0

Hjemmelshaver


Den grunnboken utpeker som formell eier og eventuelt fester av en matrikkelenhet, er hjemmelshaver og har grunnbokshjemmel. Vedkommende kan ha grunnbokshjemmel som eier eller fester. For eierseksjoner [..]
Kilde: miljokommune.no

12

0   0

Hjemmelshaver


Den som står som eier av en eiendom.
Kilde: hof.kommune.no

13

0   0

Hjemmelshaver


Den som står som eier av eiendommen i grunnboken.
Kilde: tux.aftenposten.no

14

0   0

Hjemmelshaver


Hjemmelshaver er den som står oppført i grunnboken som eier av matrikkelenhet. En hjemmelshaver kan både være en grunneier, en fester eller en seksjonseier. Hjemmelshaver trenger ikke nødvendigvi [..]
Kilde: rakkestad.kommune.no

15

0   0

Hjemmelshaver


Hjemmelshaver er den som står oppført i grunnboken som eier av matrikkelenhet. En hjemmelshaver kan både være en grunneier, en fester eller en seksjonseier. Hjemmelshaver trenger ikke nødvendigvi [..]
Kilde: nordre-land.kommune.no

16

0   0

Hjemmelshaver


Hjemmelshaver er den som står oppført i grunnboken som eier av matrikkelenhet. En hjemmelshaver kan både være en grunneier, en fester eller en seksjonseier. Hjemmelshaver trenger ikke nødvendigvi [..]
Kilde: malvik.kommune.no

17

0   1

Hjemmelshaver


Den som i følge grunnboken er oppført som eier av en eiendom.
Kilde: selvaagbolig.no

18

1   2

Hjemmelshaver


Hjemmelshaver er den som står oppført i grunnboken som eier av matrikkelenhet. En hjemmelshaver kan både være en grunneier, en fester eller en seksjonseier. Hjemmelshaver trenger ikke nødvendigvis være den samme som den reelle eieren av matrikkelenheten, f.eks. hvis hjemmelshaveren er død, og det ikke er foretatt skifte eller overdragelse ik [..]
Kilde: hvaler.kommune.no

Legg til betydningen av Hjemmelshaver
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Gårdsnr/bruksnr Husbanken >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning