hvaler.kommune.no

Woonplaats:1
Oppstemmer mottatt8
Nedstemmer mottatt12
Karma:-5 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (30)

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Grunneier


Grunneier er den som er den faktiske eier av en grunneiendom. Grunneieren kan enten være en eller flere privatpersoner, en institusjon, et firma, en kommune, en fylkeskommune eller staten.
Kilde: hvaler.kommune.no

2

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Hjemmelshaver


Hjemmelshaver er den som står oppført i grunnboken som eier av matrikkelenhet. En hjemmelshaver kan både være en grunneier, en fester eller en seksjonseier. Hjemmelshaver trenger ikke nødvendigvis være den samme som den reelle eieren av matrikkelenheten, f.eks. hvis hjemmelshaveren er død, og det ikke er foretatt skifte eller overdragelse ikke har [..]
Kilde: hvaler.kommune.no

3

1 Thumbs up   4 Thumbs down

Bunnfradrag


Eiendomsskatteloven gir hjemmel for å tilordne bolig- og fritidseiendommer et bunnfradrag, som et fast kronebeløp, som trekkes fra taksten før skatten beregnes.
Kilde: hvaler.kommune.no

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Etasjefaktor


Etasjefaktor blir brukt for å vekte verdien til de forskjellige etasjene i et bygg når det benyttes sjablong ved taksering. Typisk vil en kjeller ha mindre verdi enn en hovedetasje.
Kilde: hvaler.kommune.no

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Festenummer


Når du har en hytte eller bolig som står på en festet tomt, betyr det at du leier tomten av grunneier og betaler årlig avgift til ham. Det er vanlig å feste bort tomter med eget bruksnummer også, fordelen (især for festeren) er at det ved frikjøp ikke kreves noen ny delingsforetning.
Kilde: hvaler.kommune.no

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Festetomt


En festetomt er en del av en eiendom der det foreligger et leieforhold mellom en grunneier og en fester/leietaker. Leieforholdet er fastlagt i en festekontrakt. Festekontrakten sikres rettsbeskyttelse gjennom tinglysning. Grunneier gir om ikke annet er avtalt fester alle rettigheter som er nødvendig for det formål festeren skal bruke tomten for. Fe [..]
Kilde: hvaler.kommune.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Befaringsmenn


Også kalt besiktigelsesmenn eller synfaringsmenn (synfaringsmenn er brukt i eiendomsskatteloven, som er skrevet på nynorsk). Dette er de personer som skal ut og se på og verdivurdere eiendommene samt gi takstforslag til skattetakstnemnda. Som befaringsmenn vil Hvaler kommune benytte lokalt baserte og erfarne takstmenn. Befaringsmennene/takstmennene [..]
Kilde: hvaler.kommune.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bra


BRA er det areal som ligger innenfor omsluttende vegger fratrukket piper, kanaler etc. som er over 0,5m² (omsluttende vegger er yttervegger, eventuelle vegger mot naboleilighet eller felles del). Innvendige skillevegger måles med tykkelse inntil 0,5m.
Kilde: hvaler.kommune.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

brå


BRA er det areal som ligger innenfor omsluttende vegger fratrukket piper, kanaler etc. som er over 0,5m² (omsluttende vegger er yttervegger, eventuelle vegger mot naboleilighet eller felles del). Innvendige skillevegger måles med tykkelse inntil 0,5m.
Kilde: hvaler.kommune.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bruksnummer


Bruksnummer er en eiendomsbetegnelse og tar utgangspunkt i et gårdsnummer. Eiendommer får tildelt bruksnummer av kommunen i stigende rekkefølge etter hvert som de skilles ut. En eiendom betegnes derfor korrekt med kommunenummer (knr)/gårdsnummer (gnr) og bruksnummer (bnr). I tillegg kan det være festenummer (fnr) eller seksjonsnummer (snr).
Kilde: hvaler.kommune.no


For å vise alle 30 definisjoner, vennligst logg inn.