statkart.no

Woonplaats:1
Oppstemmer mottatt89
Nedstemmer mottatt29
Karma:59 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (176)

1

16 Thumbs up   6 Thumbs down

Rekvirent


Rekvirent er den som sender inn dokumenter for tinglysing. Det er viktig at det kommer tydelig frem i tinglysingsdokumentene hvem som er rekvirent, slik at dokumentene og fakturaen blir sendt til riktig adresse. Les mer
Kilde: statkart.no

2

13 Thumbs up   6 Thumbs down

Ideell andel


En ideell andel vil si en bestemt brøkdel av eksempelvis en eiendom, ikke en fysisk avgrenset del. Dersom to personer eier en eiendom sammen kan de for eksempel eie en ideell halvpart hver.
Kilde: statkart.no

3

12 Thumbs up   4 Thumbs down

Utsteder


Utsteder er den som gir fra seg en rettighet i det dokumentet som fylles ut, enten som selger eller gavegiver. Som regel vil utstederen være den samme personen som har grunnbokshjemmel til den eiendommen det gjelder.
Kilde: statkart.no

4

6 Thumbs up   0 Thumbs down

Hjemmelshaver


Den eller de personene som er tinglyst som eiere av en eiendom er hjemmelshavere og har grunnbokshjemmel til eiendommen. Hovedregelen er at ingen kan selge, pantsette eller tinglyse andre dokumenter som gjelder eiendommen uten samtykke fra hjemmelshaveren.
Kilde: statkart.no

5

6 Thumbs up   3 Thumbs down

Ekvidistanse


Den loddrette avstanden mellom to nabohøydekurver.
Kilde: statkart.no

6

5 Thumbs up   0 Thumbs down

topografi


Topografi er en beskrivelse av jordoverflatens terreng og synlige objekter, slik som høyde, vegetasjon, hav, innsjøer, bebyggelse og veier.
Kilde: statkart.no

7

4 Thumbs up   2 Thumbs down

Målestokk


Angivelse av forholdet mellom avstander på kartet og tilsvarende avstander i terrenget. Eksempel: ved målestokk 1:50 000 tilsvarer 1 cm på kartet 50 000 cm (= 500 m) i terrenget.
Kilde: statkart.no

8

3 Thumbs up   0 Thumbs down

tørrfall


Sjøkart: Del av kysten som ligger i dybdeområdet fra middel høyvann til 0.5 m under sjøkartnull. Landkart: Sandbanker og avleiringer i elver. Oversvømmes ved høy vannføring.
Kilde: statkart.no

9

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Realsameie


I et realsameie er sameieandelene forbundet med eiendomsrett til en bestemt eiendom, slik at den som til enhver tid er eier av eiendommen også har rettigheter i sameieeiendommen. Et eksempel er en felles parkeringsplass der eiendommene som bruker den eier hver sin andel av den. Når en av eiendommene blir solgt følger andelen i realsameiet med. Les [..]
Kilde: statkart.no

10

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Hjelpekurve


Linje som følger terrenget med fast høydeverdi og som brukes for bedre å beskrive terrenget mellom de vanlige høydekurvene.
Kilde: statkart.no


For å vise alle 176 definisjoner, vennligst logg inn.