Betydning Dokumentasjon
Hva betyr Dokumentasjon? Her finner du 15 betydninger av ordet Dokumentasjon. Du kan også legge til en definisjon av Dokumentasjon selv.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Dokumentasjon


Dette er et substantiv som representerer materiale som gir offisiell informasjon eller bevis, eller som fungerer som en rekord. Det representerer også prosessen med å klassifisere og annotere tekster, fotografier.
Alina Cristea1 - 7. september 2018

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Dokumentasjon


papirer/dokumenter som beviser at noe er sant. Det kan f.eks være papirer fra skole du har gått på eller jobber du har hatt.
Kilde: velkommenoslo.no (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dokumentasjon


Dokument(er)
Kilde: arkivverket.no (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dokumentasjon


Skriftlig redegjørelse, oppstilt slik at offentlig myndighet kan overprøve den, som viser at angitt krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven er ivaretatt.
Kilde: hurum.kommune.no (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dokumentasjon


Funksjon som omfatter lagrings-, gjenfinnings- og distribusjonsmetoder for informasjon fra dokumenter.
Kilde: rana.arkivplan.no (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dokumentasjon


Dokumenter som gir innsikt i et system eller en enhet. Det er vanlig å lage dokumenter som beskriver oppbygning, bruk, vedlikehold, mm.
Kilde: norsis.no (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dokumentasjon


En skriftlig bekreftelse eller illustrasjon på at krav i ht plan- og bygningsloven eller i medhold av plan- og bygningsloven er ivaretatt
Kilde: grimstad.kommune.no (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dokumentasjon


Ei skriftleg stadfesting eller illustrasjon på at krav i samsvar med plan- og bygningslova/eller i medhald av plan- og bygningslova er ivaretatt..
Kilde: vindafjord.kommune.no (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dokumentasjon


Skriftlig redegjørelse som viser at angitt krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven er ivaretatt. Eksempel på dokumentasjon er tegninger, utfylte skjema, bilder etc. 
Kilde: ringerike.kommune.no (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dokumentasjon


Funksjon som omfatter lagrings-, gjenfinnings- og distribusjonsmetoder for informasjon fra dokumenter.
Kilde: nhh.no (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dokumentasjon


En skriftlig bekreftelse eller illustrasjon på at krav i ht plan- og bygningsloven / eller i medhold av plan- og bygningsloven er ivaretatt.
Kilde: hof.kommune.no (offline)

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Dokumentasjon


Det du må sende med for å kunne få lån eller forsikring. Skal vise verdien av bolig, samt vise inntekten din. Les mer: Slik får du raskere lån
Kilde: blog.penger.no

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Dokumentasjon


Definisjon - se Jorunalføring
Kilde: volven.no

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Dokumentasjon


access to documents
Kilde: termbase.uhr.no

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Dokumentasjon


Dokumentasjon vil si et papir som beviser at en påstand stemmer. Et eksempel er en kvittering for en utgift du har hatt. Andre ting man kan ha dokumentasjon på er helsetilstand, for eksempel at man ha [..]
Kilde: ung.no

<< Lower Wordpad >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning