hurum.kommune.no

Oppstemmer mottatt33
Nedstemmer mottatt37
Karma:-5 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (74)

1

9 Thumbs up   0 Thumbs down

Tiltakshaver


Fellesbetegnelse på den tiltaket utføres på vegne av. Erstatter tidligere byggherre.
Kilde: hurum.kommune.no

2

5 Thumbs up   9 Thumbs down

unntak


Mindre tiltak som verken krever søknad eller melding. Se kap. II i SAK.
Kilde: hurum.kommune.no

3

3 Thumbs up   2 Thumbs down

pro


Ansvarlig prosjekterende.
Kilde: hurum.kommune.no

4

3 Thumbs up   0 Thumbs down

rammetillatelse


En endelig tillatelse for tiltakets ytre og innvendige rammer (fase 1) som avgjør at tiltaket kan gjennomføres innenfor de rammer som er gitt.
Kilde: hurum.kommune.no

5

3 Thumbs up   3 Thumbs down

rutine


Felles instruks.
Kilde: hurum.kommune.no

6

3 Thumbs up   7 Thumbs down

Tiltak


Fellesbetegnelsen på arbeid og andre handlinger som omfattes av søknadsplikten i PBL § 93 eller meldeplikten i PBL §§ 81, 85, 86a og 86b. Omfatter både bygging, riving, bruksendring og anleggsarbeid. Kan også være unntatt fra søknads- og meldeplikt, se SAK.
Kilde: hurum.kommune.no

7

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Tvangsmulkt


Type reaksjon som kan benyttes av plan- og bygningsmyndighetene for å oppnå retting av forhold i strid med plan- og bygningslovgivningen. Tvangsmulkt kan også ilegges av namsretten ved kjennelse, som følge av tidligere utferdiget forelegg.
Kilde: hurum.kommune.no

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarlig foretak


Foretak som har fått godkjent søknad om godkjenning av foretak og søknad om ansvarsrett innenfor nærmere angitt fagområde og arbeidsområde. Er ansvarlig for at plan- og bygningslovgivningen følges.
Kilde: hurum.kommune.no

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

avvik


Mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav.
Kilde: hurum.kommune.no

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Sidemannskontroll


Intern kontroll i foretaket, utført av noen som selv ikke har prosjektert/utført selve prosjekteringen/utførelsen.
Kilde: hurum.kommune.no


For å vise alle 74 definisjoner, vennligst logg inn.