Betydning CIF
Hva betyr CIF? Her finner du 9 betydninger av ordet CIF. Du kan også legge til en definisjon av CIF selv.

1

0   0

CIF


cost, insurance and freight (selgeren betaler ombordføring, forsikring og frakt)
Kilde: sprakradet.no

2

0   0

CIF


Cost, Insurance and Freight. Som CFR , med tillegg av forsikring, som selger besørger på kjøpers vegne. Klausul definert i internasjonale leveringsbetingelser.
Kilde: lederkilden.no

3

0   0

CIF


(C.i.f.) - Forkortelse for Cost, Insurance, Freight - omkostninger, assuranse, frakt, dvs. fraktfritt for kjøper. Selger betaler forsendelsens omkostninger.
Kilde: rederi.no

4

0   0

CIF


Kostnad, forsikring og freigt
Kilde: maritimstart.no

5

0   0

CIF


En forkortelse som brukes i enkelte internasjonale salgskontrakter når salgsprisen inkluderer kostnader, forsikring og frakt av de solgte varene. Dette betyr at selgeren ordner med og betaler for alle relevante kostnader forbundet med sendingen av varene fra utførselspunktet til innførselspunktet. I handelsstatistikk betyr "CIF-verdien" [..]
Kilde: dhl.no

6

0   0

CIF


Kortord for «cost, insurance and freight» (initialord godkjennes kun dersom de er substantiver, og CIF er et adverb)
Kilde: www2.scrabbleforbundet.no

7

0   0

CIF


 Forkortelse for «Cost Insurance Freight». Leveringsbetingelse etter Incoterms 2000  – se  egen artikkel ! Innebærer stikkordsmessig at selger betaler kostnader og normale fraktutgifter fram til angitt ankomsthavn. I tillegg skal selger tegne og betale for transportforsikring på vegne av kjøper
Kilde: searunner.no

8

0   0

CIF


Cost, Insurance and Freight. Selger skal levere varen til den transportør som selger har truffet avtale med for transport til det angitte sted, samt forsikre varen frem til dette sted. - Incoterms 2010 - Aliases (separate with |): cfr|cif|cip|cpt|dap|dat|ddp|exw|fas|fca|fob|Incoterms|Leveringsavtale|Leveringsbetingelser
Kilde: netresources.no

9

0   0

CIF


Cost, insurance, freight. Selgeren besørger dette.
Kilde: legaliz.no

Legg til betydningen av CIF
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< teknisk tegnbredde teksttall >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning