Betydning Regulering
Hva betyr Regulering? Her finner du 11 betydninger av ordet Regulering. Du kan også legge til en definisjon av Regulering selv.

1

4   0

Regulering


(av vassdrag) Endring av vassdragets naturlige variasjon i vannføring over tid.
Kilde: nve.no

2

2   0

Regulering


Se indeksering
Kilde: nsf.no

3

0   0

Regulering


Endring av et vassdrags variasjon i vannføring over tid, fra den naturlige til en som er mer rasjonelt utnyttbar for energiproduksjon.
Kilde: kraftverk.net

4

0   0

Regulering


 Endring av vassdragets naturlige variasjon i vannføring over tid. 
Kilde: eidsivaenergi.no

5

0   0

Regulering


Endring av et vassdrags variasjon i vannforingen over tid, fra den naturlige til en som er mer rasjonelt utnyttbar Reguleringsgrad (for vannkraftverk
Kilde: sks.no

6

0   0

Regulering


Endring av vassdragets naturlige variasjon i vannføring over tid.
Kilde: eidsivanett.no

7

0   0

Regulering


Betegnelse på den justering av alderspensjon som finner sted under opptjening og regulering av pensjon som er under utbetaling. Ved innføring av den nye pensjonsreformen fra 1.1.2011 skal pensjon som er under opptjening reguleres med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet. Pensjon som er under utbetaling reguleres med gjennomsnittlig løn [..]
Kilde: harduensak.no

8

0   0

Regulering


(av vassdrag) Endring av et vassdrags variasjon i vannforingen over tid, fra den naturlige til en som er mer rasjonelt utnyttbar
Kilde: bkk.no

9

0   1

Regulering


endring av et vassdrags variasjon i vannføringen over tid, fra den naturlige til en som er mer rasjonelt utnyttbar.
Kilde: e-co.no

10

0   1

Regulering


endring av et vassdrags variasjon i vannforingen over tid, fra den naturlige til en som er mer rasjonelt utnyttbar.
Kilde: statkraft.no

11

0   1

Regulering


Regulating / teeth braces
Kilde: okkenhaug.com


Legg til betydningen av Regulering
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Overføringstunnel Samkjøring >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning