Betydning omsetning
Hva betyr omsetning? Her finner du 9 betydninger av ordet omsetning. Du kan også legge til en definisjon av omsetning selv.

1

5 Thumbs up   3 Thumbs down

omsetning


kjøp og salg | Foretaks samlede salgssum innen et visst tidsrom. | :''Butikkens '''omsetning''' hadde aldri vært bedre.'' | Samlede mengde stoff som passerer en kjemisk eller metallurgisk prosess i [..]
Kilde: no.wiktionary.org

2

4 Thumbs up   3 Thumbs down

omsetning


Omsetning er salgsinntekter av varer og tjenester, og det skal beregnes og betales merverdiavgift ifølge Merverdiavgiftsloven fra 2010. Definisjonen på «omsetning» i merverdiavgiftsloven §1-3: «Lever [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

omsetning


En økning i organisasjonens aktiva eller en reduksjon i organisasjonens gjeld under en rapporteringsperiode.
Kilde: technet.microsoft.com

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

omsetning


Definisjonen på «omsetning» er ifølge merverdiavgiftsloven § 3:
1. Levering av varer mot vederlag, herunder levering av varer fremstilt etter oppdrag eller levering av varer i forbindelse med ytelser av tjenester. 
2. Ytelse av tjenester mot vederlag. 
3. Levering av vare eller ytelse av tjeneste som helt eller delvis vederlag for mottatte varer el [..]
Kilde: oppstart.no

5

2 Thumbs up   2 Thumbs down

omsetning


Et substantiv som brukes om den totale inntekten (hva de har tjent) til en bedrift eller en transaksjon innenfor en gitt periode.
Det er den totale inntekten av varer, tjenester, fast eiendom og nominelle fordringer av alle slag som man skal beregne og betale moms og skatt av. Man kan også bruke begrepet salgsinntekt istedenfor omsetning.
Et mer spesifisert begrep om inntekt innenfor visse tidsrammer som også kun brukes i forhold til salg og transaksjoner, i motsetning til ordet inntekt som kan brukes om lønn e.l.
Saga - 23. august 2018

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

omsetning


mf umsetnad m.
Kilde: ivaraasen.no

7

2 Thumbs up   2 Thumbs down

omsetning


turnover
Kilde: oppland.no

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

omsetning


se Inntekt 
Kilde: home.hio.no

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

omsetning


Omsetning er salgsinntekter av varer og tjenester
Kilde: nilf.no

<< overlydsfart sprengstoff >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning