cfs.no

Oppstemmer mottatt13
Nedstemmer mottatt20
Karma:-6 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (69)

1

4 Thumbs up   7 Thumbs down

vilkår


Vilkårene er den ”varen ” du får når du kjøper en forsikring. De beskriver hva forsikringen dekker og hva den ikke dekker. Det er svært viktig at forsikringstakeren vet innholdet av vilkårene, bare da vet han hva han betaler for , og hva han har krav på å få erstattet hvis forsikringstilfellet inntreffer. Loven påbyr at vilkårene alltid sendes fors [..]
Kilde: cfs.no

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Affeksjonsverdi


Den verdi en gjenstand har for en person uten hensyn til pengeverdi, som for eksempel et minne.
Kilde: cfs.no

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Klausul


Et forbehold i en avtale. For eksempel i en forsikringsavtale.
Kilde: cfs.no

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Brannfast


Betegnelse på materialer som tar skade første ved svært høye temperaturer.
Kilde: cfs.no

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

løsøre


Eiendeler som kan flyttes.
Kilde: cfs.no

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Premie


Prisen på forsikringen. Beregnes og betales oftest forskuddskvis.
Kilde: cfs.no

7

1 Thumbs up   4 Thumbs down

tariff


Selskapets prisliste.
Kilde: cfs.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktuar


En forsikringsmatematiker som blant annet beregner forsikringsselskapets risiko på de ulike produkter.
Kilde: cfs.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anskaffelsesverdi


Kostanden ved å kjøpe en gjenstand på nytt.
Kilde: cfs.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ansvarsforsikring


Omfatter det rettslige erstatningsansvar den sikrede kan pådra seg ovenfor tredjeperson.
Kilde: cfs.no


For å vise alle 69 definisjoner, vennligst logg inn.