Betydning avvik
Hva betyr avvik? Her finner du 16 betydninger av ordet avvik. Du kan også legge til en definisjon av avvik selv.

1

2   0

avvik


Hendelse eller situasjon som bryter med gjeldende regler.
Kilde: datatilsynet.no

2

1   0

avvik


Avvik er handlinger som strider mot rådende sosiale normer, dvs en atferd som bryter med det fellesskapet mener er sosialt akseptabelt. Dette fellesskapet kan være en gruppe, en organisasjon eller et samfunn. Fordi normene varierer med kontekst og over tid, vil det også variere hva som betraktes som sosialt avvik. Mens det kan være greit å framstå [..]
Kilde: forebygging.no

3

1   0

avvik


Mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav. Uoverensstemmelse mellom målt verdi og referanseverdi (fra en prosjektplan, budsjett ol).
Kilde: prinsix.forsvaret.no

4

1   0

avvik


Registreringer / observasjoner som ligger utenfor fastsatte grenser.
Kilde: ledelsen.leanlearning.no

5

1   0

avvik


Mangelfull oppnåelse av spesifisert krav. Krav kan både være eksterne og interne, definert i en lov/forskrift, standard, prosedyre etc.
Kilde: bedriftsservice.org

6

1   0

avvik


Mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav.
Kilde: hurum.kommune.no

7

1   0

avvik


Et bilde som er tatt med et ideelt fotografisk objektiv, kjennetegnes av følgende: Et punkt skal gjengis som et punkt.En flate (for eksempel en vegg) som er loddrett på den optiske aksen, skal gjengis som en flate.Bildet som linsen lager, skal gjengi de samme formene som på motivet.Og fra et bildefaglig synspunkt bør et objektiv også kunne produser [..]
Kilde: canon.no

8

0   0

avvik


Dette er et substantiv som representerer handlingen om å avgå fra et etablert kurs eller en godkjent standard. Det antyder også det beløpet som en enkelt månling avviker fra en fast verdi som gjennomsnittet.
Alina Cristea1 - 3. september 2018

9

0   0

avvik


Registreringer/observasjoner som ligger utenfor fastsatte grenser
Kilde: lederkilden.no

10

0   0

avvik


Brukt i kvalitetssikring og måleteknikk: Resultatet er ikke i samsvar med det som er riktig i henhold til kvalitetssystem, kontrakt, standard. Se også målefeil.
Kilde: ptnordic.no

11

0   0

avvik


Et mål på opp og ned svinger din bankroll går gjennom. Avvik er ikke nødvendigvis et mål på hvor godt du spiller. Men jo høyere varians, jo større svingninger vil du se i din bankroll.
Kilde: aztexasholdem.com

12

0   1

avvik


Det spor som forgrener seg ut fra hovedsporet i en sporveksel.
Kilde: trv.jbv.no

13

0   1

avvik


Forskjellen mellom to verdier, for eksempel forskjellen mellom beregnede og faktiske utgifter.
Kilde: technet.microsoft.com

14

0   1

avvik


Overtredelse av krav fastsatt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
Kilde: slokkeanlegg.no

15

0   1

avvik


I motsetning til den eksakte tiden på en klokke.
Kilde: klockimport.com

16

0   2

avvik


non-conformance / discrepancy (Non-conformance is used in contexts related to quality, discrepancy is a difference between two or more things that should be the same: 'There were wide discrepanci [..]
Kilde: termbase.uhr.no

Legg til betydningen av avvik
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< avropsplan avvikskostnader >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning