aspen.no

Website:https://www.aspen.no
Oppstemmer mottatt10
Nedstemmer mottatt10
Karma:1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (50)

1

7   6

akkumulering


Det finns stoffer som kroppen ikke kan kvitte seg med, fordi de er lite nedbrytbare. Konsentrasjonen i kroppen øker derfor hele tiden,dvs.att den akkumulerer stoff i kroppen. Eksempler på slike produkter er tungmetaller som kvikksølv, kadmium og bly, og naturfremmede forurensninger som PCB, DDT og dioksiner. Akkumulering i næringskjeden betyr a [..]
Kilde: aspen.no

2

2   1

flyktighet


  Flyktighet er en samlebetegnelse på drivstoffets avdunstingsegenskaper (damptrykket) og kokepunktintervallets (destillasjonskurvens) utseende.
Kilde: aspen.no

3

1   0

hydrokarboner


  Hydrokarboner er en samlebetegnelse på kjemiske forbindelser som består av grunnstoffene karbon og hydrogen. Hydrokarboner behandles ofte som en enhetlig forbindelse, men i virkeligheten varierer egenskapene og farenivået mye mellom gruppene. Det er også variasjon mellom individuelle hydrokarboner innen gruppene. Hydrokarboner tas opp av men [..]
Kilde: aspen.no

4

0   0

2-taktsmotor


I 2-taktsmotoren utretter stempelet flere arbeidsmomenter samtidig. Derfor greier den hele arbeidssyklusen på én motoromdreining. Det gjør den ikke bare ved å utnytte rommet over stempelet, men også rommet under stempelet til gassvekslingsprosessen. Ekspansjonstakten inntreffer derfor dobbelt så ofte som i en 4-taktsmotor. 2-taktsmotoren tar [..]
Kilde: aspen.no

5

0   0

4-taktsmotor


  I 4-taktsmotoren har hver arbeidstakt en enkelt funksjon. Når stempelet trekker inn blandingen av drivstoff og luft inn i sylinderen, gjør det ikke noe annet samtidig. Det samme gjelder når stempelet komprimerer drivstoffet. Derfor trenger en 4-taktsmotor to hele motoromdreininger for hver arbeidsinnsats, det vil si dobbelt så mye som en 2-t [..]
Kilde: aspen.no

6

0   0

aldehyder


Aldehyder dannes ved forbrenning og finnes derfor i motoravgasser. Aldehyder er flyktige og kan lett forårsake nivåer i luften som irriterer øyne og luftveier. De kan også forårsake hudreaksjoner.Aldehyder dannes spesielt ved forbrenning av alkoholholdig bensin.
Kilde: aspen.no

7

0   0

alkaner


  Eller parafiner, er mettede, rette eller forgrenede hydrokarboner med mindre miljø- og helseeffekter enn andre typer hydrokarboner. Alkylatbensin består nesten utelukkende av alkaner som n-butan, isobutan, isopentan, isoheksaner, isooktaner og isononaner, dvs. alkaner med mellom 4 og 9 karbonatomer i kjeden.
Kilde: aspen.no

8

0   0

alkener


Eller olefiner, er umettede rette eller forgrenede hydrokarboner som dannes ved spaltingsprosessen.Alkener er mer reaktive enn alkaner. De reduserer bensinens lagringsstabilitet og kan danne avleiringer, harpiks, i drivstoff- og innsugingssystem. Lette olefiner kan danne epoksider i kroppen. Inngår som blandingskomponent i vanlig bensin, men ikke [..]
Kilde: aspen.no

9

0   0

alkylat/alkylering


En mye renere form for bensin uten helse- og miljøskadelige stoffer som benzen, aromater, spaltede komponenter og svovel. Alkylat domineres fullstendig av parafiner.Om handelsbensin består av 100-vis av forskjellige stoffer, så består alkylat bare av ett 10-tall.
Kilde: aspen.no

10

0   0

aromater


  Er en type ringformede hydrokarboner som inneholder mye karbon. De har ofte høyt oktantall, men danner på grunn av det store karboninnholdet ofte mye sot ved forbrenningen.Aromater brukes ofte som løsemidler i lakk og maling. De er skadelige for nervesystemet, og det letteste aromatet, benzen, kan forårsake leukemi eller blodkreft. Aromater [..]
Kilde: aspen.no


For å vise alle 50 definisjoner, vennligst logg inn.