Betydning Flyktighet
Hva betyr Flyktighet? Her finner du 4 betydninger av ordet Flyktighet. Du kan også legge til en definisjon av Flyktighet selv.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Flyktighet


Flyktighet i kjemi er et uttrykk for et stoffs evne til å gå over i dampform. Jo lettere et stoff går over i dampform, desto mer flyktig er det.
Harald - 9. november 2017

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Flyktighet


  Flyktighet er en samlebetegnelse på drivstoffets avdunstingsegenskaper (damptrykket) og kokepunktintervallets (destillasjonskurvens) utseende.
Kilde: aspen.no

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Flyktighet


Flyktighet i kjemi er et uttrykk for et stoffs evne til å gå over i dampform. Jo lettere et stoff går over i dampform, desto mer flyktig er det.
Harald - 9. november 2017

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Flyktighet


Koeffisienten som måler variasjoner i prisene. Det er også brukt til å beskrive et marked. Det kan være fremtiden, historisk eller underforstått.
Kilde: no.cursopresencialforex.info

<< Epoksider Helsyntetisk >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning