Betydning Akkumulering
Hva betyr Akkumulering? Her finner du 2 betydninger av ordet Akkumulering. Du kan også legge til en definisjon av Akkumulering selv.

1

8   6

Akkumulering


Uønsket oppsamling (opphoping) av stoffer i organismer. Opphoping av slike stoffer kan skje enten via forurenset næring, via luft/ vannopptak, eller begge veier. Se også biokonsentrering og bioakkumulering.
Kilde: byggemiljo.no

2

7   6

Akkumulering


Det finns stoffer som kroppen ikke kan kvitte seg med, fordi de er lite nedbrytbare. Konsentrasjonen i kroppen øker derfor hele tiden,dvs.att den akkumulerer stoff i kroppen. Eksempler på slike produkter er tungmetaller som kvikksølv, kadmium og bly, og naturfremmede forurensninger som PCB, DDT og dioksiner. Akkumulering i næringskjeden betyr a [..]
Kilde: aspen.no

Legg til betydningen av Akkumulering
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Abiotiske Anskaffelsesprosess >>