Betydning teori
Hva betyr teori? Her finner du 9 betydninger av ordet teori. Du kan også legge til en definisjon av teori selv.

1

6   1

teori


en forklaring på en sammenheng i naturen. En teori er blitt testet på mange forskjellige måter uten at den er blitt motbevist
Kilde: kosmossf.cappelendamm.no

2

3   1

teori


Teori er i vitenskapen en testet antagelse om virkeligheten, en forklaring på et fenomen eller en sammenheng i naturen. Etter å ha testet om en hypotese gir et mer sant enn falskt bilde av virkeligh [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

0   0

teori


Handler om hvilke teorier du har brukt. Det kan være filmteori, databaseteori osv. Ofte vil du også redegjøre for metodeteorien som du har anvendt.
Kilde: ia.hiof.no

4

0   1

teori

Kilde: mn.uio.no

5

0   1

teori


Et utsagn, eller et sett med sammenhengende utsagn, om årsak og virkning, aksjon og reaksjon. Teori er derfor forenkling og abstrahering. Teori kommer av det greske ordet theoria, som betyr «betrakt [..]
Kilde: lederkilden.no

6

0   1

teori


 Et utsagn, eller et sett med sammen­hengende utsagn, om årsak og virkning, aksjon og reaksjon. Teori er derfor forenk­ling og abstrahering. Teori kommer av det greske ordet theoria, som betyr «betraktning».
Kilde: fagbokforlaget.no

7

0   1

teori


Et utsagn, eller et sett med sammenhengende utsagn, om årsak og virkning, aksjon og reaksjon. Teori er derfor forenkling og abstrahering. Teori kommer av det greske ordet theoria, som betyr ”betraktning”.
Kilde: home.himolde.no

8

0   2

teori


Et utsagn, eller et sett med sammenhengende utsagn, om årsak og virkning, aksjon og reaksjon. Teori er derfor forenkling og abstrahering. Teori kommer av det greske ordet theoria, som betyr ”betrak [..]
Kilde: oekonomi.no

9

3   5

teori


Å lære noe ved å lese eller se på DVD. Det motsatte av praksis hvor man lærer ved å gjøre noe.
Kilde: musikk.no

Legg til betydningen av teori
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< tenna termometer >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning