Betydning spesifikasjon
Hva betyr spesifikasjon? Her finner du 4 betydninger av ordet spesifikasjon. Du kan også legge til en definisjon av spesifikasjon selv.

1

5   3

spesifikasjon


Formell beskrivelse av et produkt eller en tjeneste, for eksempel i en kontrakt mellom leverandør og kunde. Kan også inkludere planlagt måte å frembringe spesifikasjonen på.
Kilde: lederkilden.no

2

1   1

spesifikasjon


Et sett med regler leverandør og kunde har blitt enige om, og som skal definere et produkt. Må være i overensstemmelse med lovbestemmelsene og i samsvar med gjeldende standarder.
Kilde: nexans.no

3

0   2

spesifikasjon


Alle tekniske bestemmelser vedrørende enheter eller materiell som skal anskaffes eller tjenester som skal ytes. I en spesifikasjon defineres de fysiske, funksjonelle og operative kjennetegn i tekniske uttrykk (krav).
Kilde: prinsix.forsvaret.no

4

1   3

spesifikasjon


Formell beskrivelse av et produkt eller en tjeneste, for eksempel i en kontrakt mellom leverandør og kunde. Kan også inkludere planlagt måte å frembringe spesifikasjonen på (ISO/DIS 9001).
Kilde: ledelsen.leanlearning.no

Legg til betydningen av spesifikasjon
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< spekulasjonslager kunnskapsforvaltning >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning