Betydning læringsutbytte
Hva betyr læringsutbytte? Her finner du 9 betydninger av ordet læringsutbytte. Du kan også legge til en definisjon av læringsutbytte selv.

1

10   2

læringsutbytte


Det en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og kompetanse. Nivået på læringsutbyttet er avhengig av kompleksiteten av kunnskapen, ferdigheten og den generelle kompetansen.
Kilde: nokut.no

2

2   0

læringsutbytte


hvorfor må vi studer når vi all vet ingen av filosofen eller de rikeste folke er har ikke gått på skolen eller er ikke fullført
Må jeg studere - 22. oktober 2020

3

1   2

læringsutbytte


Emnet skal gi grunnleggende innsikt i naturvitenskapelige, teknologiske og samfunnsmessige muligheter, utfordringer og problemstillinger relatert til ingeniøryrket. Studentene skal få innføring i grun [..]
Kilde: hin.no

4

0   2

læringsutbytte


Gjennom arbeidet med fysikkfaget skal elevene få:- nødvendig kunnskap i fysikk for å starte studier ved ingeniørutdanning og maritim utdanning- utvikle ferdigheter i å løse fysiske problemer med matem [..]
Kilde: hin.no

5

0   2

læringsutbytte


Kunnskapsmål: Studentene skal skaffe seg kunnskap om hvordan språket brukes som verktøy for god kommunikasjon. De skal også tilegne seg kunnskap om hovedtrekkene i norsk litteratur fra midten av 1800- [..]
Kilde: hin.no

6

0   3

læringsutbytte


Kunnskapsmål – studentene skal:  - ha kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger i de fagområder som inngår i forkurset - ha kunnskaper om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de [..]
Kilde: hin.no

7

0   3

læringsutbytte


Gjennom arbeidet med matematikkfaget skal elevene få:- det nødvendige matematiske grunnlaget for å kunne følge undervisningen primært på ingeniørhøgskolen, men også ved andre utdanningsinstitusjoner h [..]
Kilde: hin.no

8

0   3

læringsutbytte


Engelsk er et nødvendig kommunikasjonsfag for ingeniørstudenter og ingeniører etter som det i dag blir brukt som kommunikasjonsmiddel i norsk næringsliv, ute i verden og på internett. Studentene treng [..]
Kilde: hin.no

9

0   4

læringsutbytte


learning outcome (Either the expected skills and competencies provided by a course/ programme of study or the skills and competencies attained after successful completion of a course/programme of stud [..]
Kilde: termbase.uhr.no

Legg til betydningen av læringsutbytte
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< sustaining teknologier svak logisk operator >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning