Betydning læringsutbytte
Hva betyr læringsutbytte? Her finner du 9 betydninger av ordet læringsutbytte. Du kan også legge til en definisjon av læringsutbytte selv.

1

10 Thumbs up   2 Thumbs down

læringsutbytte


Det en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og kompetanse. Nivået på læringsutbyttet er avhengig av kompleksiteten av kunnskapen, ferdigheten og den generelle kompetansen.
Kilde: nokut.no

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

læringsutbytte


hvorfor må vi studer når vi all vet ingen av filosofen eller de rikeste folke er har ikke gått på skolen eller er ikke fullført
Må jeg studere - 22. oktober 2020

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

læringsutbytte


Emnet skal gi grunnleggende innsikt i naturvitenskapelige, teknologiske og samfunnsmessige muligheter, utfordringer og problemstillinger relatert til ingeniøryrket. Studentene skal få innføring i grun [..]
Kilde: hin.no

4

0 Thumbs up   2 Thumbs down

læringsutbytte


Gjennom arbeidet med fysikkfaget skal elevene få:- nødvendig kunnskap i fysikk for å starte studier ved ingeniørutdanning og maritim utdanning- utvikle ferdigheter i å løse fysiske problemer med matem [..]
Kilde: hin.no

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

læringsutbytte


Kunnskapsmål: Studentene skal skaffe seg kunnskap om hvordan språket brukes som verktøy for god kommunikasjon. De skal også tilegne seg kunnskap om hovedtrekkene i norsk litteratur fra midten av 1800- [..]
Kilde: hin.no

6

0 Thumbs up   3 Thumbs down

læringsutbytte


Kunnskapsmål – studentene skal:  - ha kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger i de fagområder som inngår i forkurset - ha kunnskaper om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de [..]
Kilde: hin.no

7

0 Thumbs up   3 Thumbs down

læringsutbytte


Gjennom arbeidet med matematikkfaget skal elevene få:- det nødvendige matematiske grunnlaget for å kunne følge undervisningen primært på ingeniørhøgskolen, men også ved andre utdanningsinstitusjoner h [..]
Kilde: hin.no

8

0 Thumbs up   3 Thumbs down

læringsutbytte


Engelsk er et nødvendig kommunikasjonsfag for ingeniørstudenter og ingeniører etter som det i dag blir brukt som kommunikasjonsmiddel i norsk næringsliv, ute i verden og på internett. Studentene treng [..]
Kilde: hin.no

9

0 Thumbs up   4 Thumbs down

læringsutbytte


learning outcome (Either the expected skills and competencies provided by a course/ programme of study or the skills and competencies attained after successful completion of a course/programme of stud [..]
Kilde: termbase.uhr.no

<< sustaining teknologier svak logisk operator >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning