Betydning kapasitet
Hva betyr kapasitet? Her finner du 14 betydninger av ordet kapasitet. Du kan også legge til en definisjon av kapasitet selv.

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

kapasitet


hvor mye noe kan tåle eller klare, både om bygninger, personer og annet
Kilde: no.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kapasitet


Faktisk eller potensielle evnen en ressurs til å utføre en aktivitet eller til å produsere utdata i en angitt tidsperiode.
Kilde: technet.microsoft.com

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kapasitet


Lagringskapasitet. Den mengde informasjon, målt i bytes som kan bli lagret på et lagrings medium.
Kilde: ibas.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kapasitet


Den største trafikkmengde, regnet i antall kjøretøy per tidsenhet, en veg kan avvikle. Det skilles mellom teoretisk kapasitet, som gjelder under ideelle forhold, og virkelig kapasitet, som gjelder und [..]
Kilde: tsh.toi.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kapasitet


Avfuktningskapasitet måles i pint per 24 timer, og bestemmes av to faktorer: størrelsen på rommet som skal avfuktes, og forholdene som i rommet før avfuktingen starter.
Kilde: lg.com

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kapasitet


Bedriftens kostnadseffektive produksjon eller effektive skala, det vil si produktmengden når de totale gjennomsnittskostnadene er minimale
Kilde: lederkilden.no

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kapasitet


Bedriftens kostnadseffektive produksjon eller effektive skala, det vil si produktmengden når de totale gjennomsnittskostnadene er minimale
Kilde: fagbokforlaget.no

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kapasitet


capacity
Kilde: ruter.no

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kapasitet


 eller faktiske plass til data måles som så mye annet i byte, men fabrikantene bruker en annen målemetode enn operativsystemet, noe som får harddisker til å ha mindre kapasitet enn det som er oppgitt (med mindre du leser den lille skriften på harddisken da). En ny type disk er SSD
Kilde: teknofil.no

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kapasitet


I en produksjonsgruppe er kapasitet et mål på og et uttrykk for produksjonsevnen. Kan være målt i timer per periode, eller i kilo, kroner, liter eller enheter per periode. I streng forstand er kapasitet det samme som såkalt volumkapasitet.
Kilde: netresources.no

11

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kapasitet


Kapasitans er en fysisk-elektrisk egenskap for to nærliggende, isolerte elektriske ledere. Egenskapen kapasitans fører til at det må tilføres elektrisk energi for å legge en potensialforskjell (spenni [..]
Kilde: no.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kapasitet


Bedriftens kostnadseffektive produksjon eller effektive skala, det vil si produktmengden når de totale gjennomsnittskostnadene er minimale
Kilde: oekonomi.no

13

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kapasitet


Definisjon Den maksimale utnyttelse av ressursene som er til disposisjon. F.eks. antall legeårsverk som er opprettet, antall senger som finnes i en institusjon (34)
Kilde: volven.no

14

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kapasitet


Bedriftens kostnadseffektive produksjon eller effektive skala, det vil si produktmengden når de totale gjennomsnittskostnadene er minimale
Kilde: home.himolde.no

<< domingu dribbla >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning