Betydning funksjon
Hva betyr funksjon? Her finner du 17 betydninger av ordet funksjon. Du kan også legge til en definisjon av funksjon selv.

1

5 Thumbs up   1 Thumbs down

funksjon


For andre betydninger av ordet, se Funksjon. I matematikk er en funksjon en relasjon mellom to mengder, slik at det til ethvert element i den første mengden (funksjonsargument, uavhengig variabel, x- [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

funksjon


En funksjon, subrutine eller metode er en del av et dataprogram som returnerer tilbake til den delen av programmet som kalte funksjonen, kalleren. En funksjon har et privat sett av data å jobbe med, d [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

funksjon


Funksjon er et ord som finner søknad på mange måter. Det kan fungere som et substantiv eller et verb.
Når det oppfører deg som et substantiv, har det fortsatt flere betydninger:
Funksjon er et ord som brukes til å bety en aktivitet som er naturlig eller formålet med en person eller en ting. For eksempel "Leverfunksjonen er å fjerne gift fra kroppen".
I matematikk, Funksjonen relate avhengige variabler til de uavhengige variablene. "Befolkning er en funksjon av dødelighet".
Det kan brukes til å bety en stor eller sosial begivenhet eller seremoni. Neste setning illustrerer bruken i en setning:
"Jeg skal være opptatt i helgen, jeg har en funksjon til å delta"
Når det brukes som verb, betyr det at det fungerer på en skikkelig eller bestemt måte.
"Til tross for kraftuttaket fortsatte sykehuset å fungere normalt" er en setning som avklarer bruken som et handlingord.
Louise Williams - 31. august 2018

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

funksjon


Definisjon Oppgave i forhold til dagliglivets gjøremå
Kilde: volven.no

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

funksjon


Spesiell egenskap ved en gjenstand til å utføre eller tilfredsstille et formål.
Kilde: boligabc.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

funksjon


Når den brukes som et substantiv, representerer den en aktivitet som er naturlig for eller formålet med en person eller ting. I matematikk, sukker det et forhold eller uttrykk som involverer en eller flere variabler. Når det brukes som verb, betyr det å jobbe eller operere på en skikkelig eller bestemt måte.
Alina Cristea1 - 30. august 2018

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

funksjon


Funksjon kan sikte til: Funksjon (musikk), den spesifikke rollen en tone eller akkord fyller i musikken i forhold til tonearten Funksjon (matematikk), en tilordning som til hvert punkt i sin definisjo [..]
Kilde: no.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

funksjon


Funksjon (Function) er i Information Technology Infrastructure Library (ITIL) et logisk konsept som refererer til en automatisert prosess og/eller en gruppe mennesker og verktøyene de bruker for å utf [..]
Kilde: no.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

funksjon


En funksjon i musikk er den spesifikke rollen en treklang over en tone i en dur- eller moll-skala fyller i forhold til alle andre treklanger.
Kilde: no.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

funksjon


Definisjon Samlebetegnelse i ICF for kroppsfunksjoner, aktiviteter og deltagels
Kilde: volven.no

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

funksjon


En funksjon tar 0 eller flere parametre og gir nøyaktig én returverdi, i motsetning til prosedyrer som ikke gir returverdi. I programmering svarer både funksjoner og prosedyrer til "delprogram". Java skiller ikke mellom funksjoner og prosedyrer. En metode med void som returdatatype tilsvarer prosedyrer, alle andre metoder tilsvarer funksj [..]
Kilde: home.hit.no

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

funksjon


Med funksjon menes hvilke typer behov tjenestene skal dekke og hvilke grupper tjenestene rettes mot.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

funksjon


Dette er rollene som de forskjellige utøvere (foretak) har i byggesaken. Funksjonene er: Ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig kontrollerende for prosjektering, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelse.
Kilde: hurum.kommune.no

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

funksjon


Et uttrykk som returnerer en verdi basert på resultatene av en beregning. I Query forutsettes det at datakilder støtter funksjonene Gjsn, Antall, Maks, Min og Sum. Noen datakilder støtter ikke alle di [..]
Kilde: office.microsoft.com

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

funksjon


En forhåndsskrevet formel som bruker én eller flere verdier, utfører en operasjon, og returnerer én eller flere verdier. Bruk funksjonene til å forenkle og forkorte formler i et regneark, spesielt de [..]
Kilde: office.microsoft.com

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

funksjon


virksomhetsområde, det å fungere | tilordning som til hvert punkt i sin definisjonsmengde angir et og bare ett element i funksjonens verdiområde | et lite program (i et program) som utfører noe, ret [..]
Kilde: no.wiktionary.org

17

1 Thumbs up   2 Thumbs down

funksjon


For andre betydninger av ordet, se Funksjon. I matematikk er en funksjon en relasjon mellom to mengder, slik at det til ethvert element i den første mengden (funksjonsargument, uavhengig variabel, x- [..]
Kilde: no.wikipedia.org

<< terrasspunkt matematik >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning