Betydning balanse
Hva betyr balanse? Her finner du 22 betydninger av ordet balanse. Du kan også legge til en definisjon av balanse selv.

1

11 Thumbs up   0 Thumbs down

balanse


Del av et regnskap som viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt, som regel ved slutten av året.
Kilde: kommunalbanken.no

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

balanse


Når den brukes som et substantiv, sukker det en jevn fordeling av vekt som gjør at noen eller noe kan forbli oppreist og stabilt. Det representerer også en situasjon der forskjellige elementer er like eller i de riktige proporsjonene. Når det brukes som verb, betyr det å sette noe i en stabil posisjon slit at den ikke faller. Det betyr også å kompensere eller sammenligne verdien av en ting med en annen.
Alina Cristea1 - 5. september 2018

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

balanse


Balanse (status) er et begrep i bokføring og regnskapsføring som betegner en oversikt over regnskapsmessig/bokført verdi av alle eiendeler til en bedrift, organisasjon og næringsdrivende person sammen [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

balanse


Viser bedriftens økonomiske stilling. En oppstilling av bedriftens eiendeler, gjeld og egenkapital.
Kilde: oekonomi.no

5

3 Thumbs up   2 Thumbs down

balanse


  -   Typografi og visuell kommunikasjon  -   Layout og komposisjon
Kilde: typografi.no

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

balanse


Oppstilling av en bedrifts eiendeler og hvordan disse er finansiert (gjeld og egenkapital). Eiendelene deles i omløpsmidler og anleggsmidler. Gjelden deles i kortsiktig og langsiktig gjeld.
Kilde: lederkilden.no

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

balanse


Del av et regnskap som viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt, som regel ved slutten av året.
Kilde: lederkilden.no

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

balanse


Viser bedriftens økonomiske stilling. En oppstilling av bedriftens eiendeler, gjeld og egenkapital.
Kilde: eholding.no

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

balanse


Del av et regnskap som viser selskapets eiendeler, gjeld og egenkapital ved et gitt tidspunkt, som regel ved slutten av året.
Kilde: aksjeguiden.no

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

balanse


En erklæring av finansielle posisjon i en organisasjon som rapporterer statusen for eiendeler, gjeld og egenkapital på en angitt dato.
Kilde: technet.microsoft.com

11

1 Thumbs up   0 Thumbs down

balanse


Prinsippet med lik fordeling av vekt på dekket og hjulkonstruksjonen for jevn kjøring. Balanse oppnås ved å plassere vekter på felgene for å forskyve eventuell skjev vektfordeling mellom dekket og hju [..]
Kilde: dunlop.eu

12

1 Thumbs up   0 Thumbs down

balanse


Oppstilling over eiendeler, gjeld og egenkapital på et bestemt historisk tidspunkt, f.eks 31.12. forrige år kl. 24.00
Kilde: home.hio.no

13

1 Thumbs up   0 Thumbs down

balanse


Balansen beskriver den relative lydstyrken mellom ulike kanaler i et stereo- eller flerkanalssystem, det vil si hvor høyt du spiller i de ulike kanalene eller høyttalerne i forhold til øvrige kanaler [..]
Kilde: ellos.no

14

1 Thumbs up   0 Thumbs down

balanse


Forholdet mellom høyre og venstre kanal i et stereosignal.
Kilde: lydrommet.no

15

1 Thumbs up   0 Thumbs down

balanse


Roingen stoppes. Åren holdes horisontalt, vinkelrett på båten like over vannflaten
Kilde: roklubben.com

16

2 Thumbs up   2 Thumbs down

balanse


Viser bedriftens økonomiske stilling. En oppstilling av bedriftens eiendeler, gjeld og egenkapital. Balansen eller balansekontoen settes opp slik at summen på venstre side er lik (balanserer med) summen på høyre side. På venstre side av balansen (aktivasiden) føres firmaets eiendeler. På høyre side (passivasiden) føres gjeld og egenkapital. [..]
Kilde: skagenfondene.no

17

1 Thumbs up   1 Thumbs down

balanse


Den del av et regnskap som viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt.
Kilde: kortogkontant.no

18

1 Thumbs up   1 Thumbs down

balanse


Viser selskapets økonomisk stilling på et gitt tidspunk og består av tre hovedposter; eiendeler, egenkapital og gjeld. Egenkapital og gjeld summert har like stor verdi som eiendeler og viser hvordan eiendelene er finansiert.  Står oppført i regnskapet
Kilde: aksjebloggen.com

19

1 Thumbs up   1 Thumbs down

balanse


Forholdet mellom vinens ulike smakskomponenter, som syre, frukt, tannin, alkohol og sødme.
Kilde: blienvinkjenner.no

20

1 Thumbs up   1 Thumbs down

balanse


Balansen skal vise status for kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

21

1 Thumbs up   1 Thumbs down

balanse


Oppstilling av et selskaps eiendeler, gjeld og egenkapital ved et gitt tidspunkt.
Kilde: nordic-commodities.com

22

1 Thumbs up   1 Thumbs down

balanse


forskjellen mellom det man har til gode (eiendeler) og det man skylder (gjeld).
Kilde: konsertarrangor.no

<< baldra bala >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning