Betydning arrest
Hva betyr arrest? Her finner du 7 betydninger av ordet arrest. Du kan også legge til en definisjon av arrest selv.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

arrest


Namsretten kan beslutte at det foretas arrest etter
Kilde: jusstorget.no

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

arrest


Arrest er en midlertidig sikring av et pengekrav. Begjæring om arrest fremmes for tingretten som tar beslutning i form av en kjennelse. En tinglyst arrest har rettsvern i 2 år, jf. tinglysingsloven § 30. Når fristen er utløpt kan tinglysingsmyndigheten slette heftelsen av eget tiltak (ex officio). Før dette tidspunktet kan arrester slettes fra grun [..]
Kilde: statkart.no

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arrest


Politiarrest er der hvor de som pågripes eller innbringes får blir fengslet i en politicelle frem til de løslates eller overføres til ordinært fengsel. Politiarresten forvaltes av det lokale politidis [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arrest


En Midlertidig forføyning sikring av som skal sikre et ikke rettskraftig pengekrav. Arrest gir ikke rett til tvangsdekning.
Kilde: kredinor.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arrest


Midlertidig sikring av pengekrav. Arrest gir ikke rett til tvangsdekning.
Kilde: lederkilden.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arrest


Midlertidig sikring av pengekrav. Gir ikke rett til tvangsdekning
Kilde: conta-inkasso.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arrest


Midlertidig sikring av pengekrav. Arrest gir ikke rett til tvangsdekning.
Kilde: tagrepidag.no

<< arsenikk armod >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning