sks.no

Website:https://www.sks.no/
Oppstemmer mottatt7
Nedstemmer mottatt16
Karma:-8 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (81)

1

2   2

turbin


Maskin der vannet i et vannkraftverk og dampen eller forbrenningsgasser i et varmekraftverk fores inn på en eller flere skovler festet til en aksel slik at en far en rotasjon som omsetter vannets, dampens eller gassens energi til mekanisk energi. peltonturbin - benyttes ved relativt liten vannforing og store fallhøyder dvs. mer enn ca. 600 meter. [..]
Kilde: sks.no

2

1   1

elektrisk spenning


Et mål for den <kraft> som driver elektrisiteten gjennom en ledning. Spenning males i volt (V) eller kilovolt (kV) =1000 volt Elektrokjele
Kilde: sks.no

3

1   3

generator


Roterende maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi. Geotermisk energi
Kilde: sks.no

4

1   0

hydrologi


Læren om vannets forekomst, kretsløp og fordeling på landjorden. I videre forstand omfatter hydrologi også vannets fysiske og kjemiske egenskaper. Høyspenning
Kilde: sks.no

5

1   0

nominell effekt


Den effekt som er angitt i turbinens, generatorens eller transformatorens påstemplede data. Denne kan overskrides under spesielle forhold. Nyttiggjort energi
Kilde: sks.no

6

1   3

virkningsgrad


Forholdet mellom den energimengde en far ut av et kraftverk i form av elektrisitet og den energimengde som blir utviklet f.eks. i form av varme i et varmekraftverk. I et gasskraftverk kan dette forholdstallet kommet opp i 50 %. Det vil si at av den varmen som produseres, blir halvparten omgjort til elektrisitet mens den andre halvparten fores ut av [..]
Kilde: sks.no

7

0   0

enheter og definisjoner


1 W (1 watt) enhet for effekt 1 kW (1 kilowatt) 1000 watt 1 MW (1 megawatt) 1000 kW 1 GW (1 gigawatt) 1000.000 kW 1 TW (1 terawatt) 1000.000.000 kW 1 Wh (wattime) enhet for energi 1 kWh (1 kilowattime) 1000 Wh 1 MWh (1 megawattime) 1000 kWh 1 GWh (1 gigawattime) 1000.000 kWh 1 TWh (1 terawattime) 1000.000.000 kWh 1 V (1 volt) enhet [..]
Kilde: sks.no

8

0   0

aggregat


Produksjonsenhet for elektrisk energi. Omfatter turbin og generator. Alminnelig forbruk
Kilde: sks.no

9

0   0

avløpstunnel


Tunnel som forer vannet fra kraftverket og ut i et vassdrag eller i sjøen. Bioenergi
Kilde: sks.no

10

0   0

bolting


Sikring ved hjelp av bolter mot at steinblokker skal løsne i f.eks. tunneler. (Se også sprakfjell). Brutto kraftforbruk
Kilde: sks.no


For å vise alle 81 definisjoner, vennligst logg inn.