Betydning Høyesterett
Hva betyr Høyesterett? Her finner du 10 betydninger av ordet Høyesterett. Du kan også legge til en definisjon av Høyesterett selv.

1

1   1

Høyesterett


Se også Norges Høyesterett En høyesterett er en domstol som dømmer i siste instans i et selvstendig rettssystem, som en stat, delstat eller lignende. Høyesterett i en jurisdiksjon dømmer gjerne [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

0   0

Høyesterett


Høgsterett
Kilde: sprakradet.no

3

0   0

Høyesterett


I Grunnloven § 88 heter det at "Høiesteret dømmer i sidste Instans." Høy.. 
Kilde: jusstorget.no

4

0   0

Høyesterett


Høgsteretten
Kilde: ivaraasen.no

5

0   0

Høyesterett


Norges Høyesterett ønsker åpenhet, innsyn og kommunikasjon med alle som ønsker å vite noe om domstolen. Det er både spesiell og generell informasjon tilgjengelig.
Kilde: lokalstarten.no

6

0   0

Høyesterett


Landets øverste domstol. Saker av særlig viktighet behandles av Høyesterett i storkammer. Særdeles viktige saker kan behandles i plenum, der alle dommere som ikke har tjenestefri eller er inhabile [..]
Kilde: boligadvokat.no

7

0   0

Høyesterett


domstol som dømmer i siste instans i et selvstendig rettssystem, som en stat, delstat eller lignende.
Kilde: kosmos.portfolio.no

8

0   0

Høyesterett


Høyesterett er øverste rettsinstans i Norge, men kan f.eks. ikke overprøve Lagmannsrettens kjennelse i skyldspørsmålet i en straffesak. Ifølge en "hvilende paragraf" kan Høyesterett i prinsippet dømme et lovvedtak i Stortinget som grunnlovsstridig.
Kilde: kragerovgs.no

9

0   0

Høyesterett


Landets høyeste alminnelige domstol.
Kilde: legaliz.no

10

0   1

Høyesterett


De forente staters høyesterett (Supreme Court of the United States) er den øverste føderale domstolen i USA; den har endelig myndighet til å tolke og avgjøre spørsmål om føderale lover, inklud [..]
Kilde: no.wikipedia.org

Legg til betydningen av Høyesterett
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< hvorav høykommissær >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning