kragerovgs.no

Oppstemmer mottatt441
Nedstemmer mottatt281
Karma:159 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (262)

1

49   12

sosialdemokrati


Sosialdemokratiet er en ideologi som vil omdanne samfunnet i sosialistisk retning (dvs. mer offentlig styring med økonomien og mer vekt på å utjevne forskjeller på folk) ved hjelp av demokratiske reformer. I Norge er Arbeiderpartiet et eksempel.
Kilde: kragerovgs.no

2

43   29

interessekonflikt


En interessekonflikt er en konflikt om fordeling av penger og andre materielle verdier. Her vil det lettere være mulig å finne fram til et kompromiss enn ved en verdikonflikt.
Kilde: kragerovgs.no

3

43   12

verdikonflikt


En verdikonflikt dreier seg om verdier som ikke er målbare i kroner og øre, men om uenighet knyttet til religion, livssyn, spørsmål om liv og død osv.: abort, kristen formålsparagraf, aktiv dødshjelp, dødsstraff. Det er svært vanskelig å finne kompromiss.
Kilde: kragerovgs.no

4

34   19

ideologi


En ideologi er en helhetlig tanke om hvordan samfunnet bør utformes: konservatisme, liberalisme, sosialisme.
Kilde: kragerovgs.no

5

23   29

kald krig


Kald krig er først og fremst betegnelsen på rivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen (og deres allierte) etter andre verdenskrig fram til ca. 1990. Den fryktede krigen kom aldri, men millioner døde i kriger støttet av en eller begge supermakter.
Kilde: kragerovgs.no

6

13   2

flertallsregjering


En flertallsregjering dannes enten av ett parti som har mer enn halvparten av representantene i nasjonalforsamlingen (Stortinget), eller av flere partier som til sammen har et flertall i nasjonalforsamlingen.
Kilde: kragerovgs.no

7

13   3

pluralisme


Pluralisme betyr mangfold (på samme måte som plural betyr flertall). I et politisk system innebærer det at befolkningen har et valg mellom flere alternativer, altså at velgerne kan stemme på flere partier med ulike syn på hvordan samfunnet skal styres.
Kilde: kragerovgs.no

8

12   14

kommunisme


Kommunisme er en variant, som mange vil kalle ekstrem, av sosialismen. Den kan gjennomføres ved en revolusjon - ikke frie valg, som sosialdemokratene ønsker. Kommunistene gå også lenger i statskontroll og avskaffelse av privat eiendom.
Kilde: kragerovgs.no

9

11   0

proteksjonisme


Proteksjonisme vil si at hvert enkelt land prøver å beskytte sitt eget næringsliv ved å innføre handelshindringer som toll på importvarer og subsidier på landets egne produkter. Det er det motsatte av liberalisering.
Kilde: kragerovgs.no

10

10   0

rammetilskudd


Staten overfører penger til kommunene, og når det ikke blir bestemt i detalj hva disse skal brukes til, slik at kommunene står friere i bruken av dem, kalles det rammetilskudd, mens øremerkede midler er det motsatte.
Kilde: kragerovgs.no


For å vise alle 262 definisjoner, vennligst logg inn.