kragerovgs.no

Woonplaats:1
Oppstemmer mottatt508
Nedstemmer mottatt325
Karma:182 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (262)

1

52 Thumbs up   12 Thumbs down

sosialdemokrati


Sosialdemokratiet er en ideologi som vil omdanne samfunnet i sosialistisk retning (dvs. mer offentlig styring med økonomien og mer vekt på å utjevne forskjeller på folk) ved hjelp av demokratiske reformer. I Norge er Arbeiderpartiet et eksempel.
Kilde: kragerovgs.no (offline)

2

50 Thumbs up   12 Thumbs down

verdikonflikt


En verdikonflikt dreier seg om verdier som ikke er målbare i kroner og øre, men om uenighet knyttet til religion, livssyn, spørsmål om liv og død osv.: abort, kristen formålsparagraf, aktiv dødshjelp, dødsstraff. Det er svært vanskelig å finne kompromiss.
Kilde: kragerovgs.no (offline)

3

45 Thumbs up   29 Thumbs down

interessekonflikt


En interessekonflikt er en konflikt om fordeling av penger og andre materielle verdier. Her vil det lettere være mulig å finne fram til et kompromiss enn ved en verdikonflikt.
Kilde: kragerovgs.no (offline)

4

35 Thumbs up   19 Thumbs down

ideologi


En ideologi er en helhetlig tanke om hvordan samfunnet bør utformes: konservatisme, liberalisme, sosialisme.
Kilde: kragerovgs.no (offline)

5

24 Thumbs up   29 Thumbs down

kald krig


Kald krig er først og fremst betegnelsen på rivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen (og deres allierte) etter andre verdenskrig fram til ca. 1990. Den fryktede krigen kom aldri, men millioner døde i kriger støttet av en eller begge supermakter.
Kilde: kragerovgs.no (offline)

6

14 Thumbs up   2 Thumbs down

flertallsregjering


En flertallsregjering dannes enten av ett parti som har mer enn halvparten av representantene i nasjonalforsamlingen (Stortinget), eller av flere partier som til sammen har et flertall i nasjonalforsamlingen.
Kilde: kragerovgs.no (offline)

7

14 Thumbs up   3 Thumbs down

pluralisme


Pluralisme betyr mangfold (på samme måte som plural betyr flertall). I et politisk system innebærer det at befolkningen har et valg mellom flere alternativer, altså at velgerne kan stemme på flere partier med ulike syn på hvordan samfunnet skal styres.
Kilde: kragerovgs.no (offline)

8

13 Thumbs up   18 Thumbs down

ettpartiregjering


En ettpartiregjering er selvfølgelig en regjering som henter sine medlemmer fra ett parti. Det kan være både flertallsregjering (om dette partiet har et flertall av representantene på Stortinget) eller mindretallsregjering.
Kilde: kragerovgs.no (offline)

9

12 Thumbs up   10 Thumbs down

fagkomité


Alle stortingsrepresentanter blir tildelt en fagkomité med saksområder som delvis tilsvarer departementsinndelingen (sosialkomiteen, finanskomiteen, utenrikskomiteen) for å gi sakene enn grundig behandling som resulterer i en innstilling til Stortinget.
Kilde: kragerovgs.no (offline)

10

12 Thumbs up   15 Thumbs down

kommunisme


Kommunisme er en variant, som mange vil kalle ekstrem, av sosialismen. Den kan gjennomføres ved en revolusjon - ikke frie valg, som sosialdemokratene ønsker. Kommunistene gå også lenger i statskontroll og avskaffelse av privat eiendom.
Kilde: kragerovgs.no (offline)


For å vise alle 262 definisjoner, vennligst logg inn.