kragerovgs.no

Woonplaats:1
Oppstemmer mottatt506
Nedstemmer mottatt325
Karma:180 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (262)

1

52   12

sosialdemokrati


Sosialdemokratiet er en ideologi som vil omdanne samfunnet i sosialistisk retning (dvs. mer offentlig styring med økonomien og mer vekt på å utjevne forskjeller på folk) ved hjelp av demokratiske reformer. I Norge er Arbeiderpartiet et eksempel.
Kilde: kragerovgs.no

2

50   12

verdikonflikt


En verdikonflikt dreier seg om verdier som ikke er målbare i kroner og øre, men om uenighet knyttet til religion, livssyn, spørsmål om liv og død osv.: abort, kristen formålsparagraf, aktiv dødshjelp, dødsstraff. Det er svært vanskelig å finne kompromiss.
Kilde: kragerovgs.no

3

45   29

interessekonflikt


En interessekonflikt er en konflikt om fordeling av penger og andre materielle verdier. Her vil det lettere være mulig å finne fram til et kompromiss enn ved en verdikonflikt.
Kilde: kragerovgs.no

4

35   19

ideologi


En ideologi er en helhetlig tanke om hvordan samfunnet bør utformes: konservatisme, liberalisme, sosialisme.
Kilde: kragerovgs.no

5

24   29

kald krig


Kald krig er først og fremst betegnelsen på rivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen (og deres allierte) etter andre verdenskrig fram til ca. 1990. Den fryktede krigen kom aldri, men millioner døde i kriger støttet av en eller begge supermakter.
Kilde: kragerovgs.no

6

14   2

flertallsregjering


En flertallsregjering dannes enten av ett parti som har mer enn halvparten av representantene i nasjonalforsamlingen (Stortinget), eller av flere partier som til sammen har et flertall i nasjonalforsamlingen.
Kilde: kragerovgs.no

7

14   3

pluralisme


Pluralisme betyr mangfold (på samme måte som plural betyr flertall). I et politisk system innebærer det at befolkningen har et valg mellom flere alternativer, altså at velgerne kan stemme på flere partier med ulike syn på hvordan samfunnet skal styres.
Kilde: kragerovgs.no

8

13   18

ettpartiregjering


En ettpartiregjering er selvfølgelig en regjering som henter sine medlemmer fra ett parti. Det kan være både flertallsregjering (om dette partiet har et flertall av representantene på Stortinget) eller mindretallsregjering.
Kilde: kragerovgs.no

9

12   10

fagkomité


Alle stortingsrepresentanter blir tildelt en fagkomité med saksområder som delvis tilsvarer departementsinndelingen (sosialkomiteen, finanskomiteen, utenrikskomiteen) for å gi sakene enn grundig behandling som resulterer i en innstilling til Stortinget.
Kilde: kragerovgs.no

10

12   15

kommunisme


Kommunisme er en variant, som mange vil kalle ekstrem, av sosialismen. Den kan gjennomføres ved en revolusjon - ikke frie valg, som sosialdemokratene ønsker. Kommunistene gå også lenger i statskontroll og avskaffelse av privat eiendom.
Kilde: kragerovgs.no


For å vise alle 262 definisjoner, vennligst logg inn.