Betydning Energiøkonomisering
Hva betyr Energiøkonomisering? Her finner du 9 betydninger av ordet Energiøkonomisering. Du kan også legge til en definisjon av Energiøkonomisering selv.

1

1   1

Energiøkonomisering


tiltak som bidrar til en mer samfunnsøkonomisk, rasjonell handtering av energi ved så vel utvinning som omforming, transport og bruk.
Kilde: statkraft.no

2

0   0

Energiøkonomisering


 Tiltak som bidrar til en mer samfunnsøkonomisk rasjonell håndtering av energi ved såvel utvinning som utforming, transport og bruk. 
Kilde: eidsivaenergi.no

3

0   1

Energiøkonomisering


Effektiv energibruk er et samlebegrep for riktig utnyttelse av energien. Begrepet benyttes i sammenheng med tiltak hos sluttbruker. Produksjon og distribusjon av energi omfattes ikke av begrepet, men [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

0   1

Energiøkonomisering


tiltak som bidrar til en mer samfunnsøkonomisk, rasjonell handtering av energi ved så vel utvinning som omforming, transport og bruk.
Kilde: e-co.no

5

1   2

Energiøkonomisering


Et begrep som i videste forstand betyr at energi­en skal brukes i den form, i den mengde og til den tid som totalt sett er mest lønnsom når alle fordeler og ulemper er veid mot hverandre.
Kilde: basale.no

6

0   1

Energiøkonomisering


Tiltak som bidrar til en mer samfunnsøkonomisk rasjonell håndtering av energi ved såvel utvinning som utforming, transport og bruk.
Kilde: nve.no

7

0   1

Energiøkonomisering


Etter hvert har energiøkonomisering blitt en generell betegnelse på husholdning med energi, først og fremst i bygg. Det tilsier i praksis at man ikke skal bruke mer energi enn nødvendig, og at den man bruker benytter man i en form og til en mengde som samlet sett er mest lønnsom for samfunnet og energibruker. Enova , et statlig foretak, eiet a [..]
Kilde: eiendomsfag.no

8

0   2

Energiøkonomisering


Tiltak som bidrar til en mer samfunnsøkonomisk rasjonell håndtering av energi ved såvel utvinning som utforming, transport og bruk.
Kilde: eidsivanett.no

9

0   2

Energiøkonomisering


(enøk) Tiltak som bidrar til en mer samfunnsøkonomisk, rasjonell handtering av energi ved så vel utvinning som omforming, transport og bruk.
Kilde: bkk.no


Legg til betydningen av Energiøkonomisering
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Endokrinolog Kyniker >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning