Betydning Aksjekapital
Hva betyr Aksjekapital? Her finner du 17 betydninger av ordet Aksjekapital. Du kan også legge til en definisjon av Aksjekapital selv.

1

0   0

Aksjekapital


Den kapital som må skaffes til veie før et aksjeselskap kan stiftes. Summen av pålydende til alle aksjene i et nystiftet selskap.
Kilde: skagenfondene.no

2

0   0

Aksjekapital


Aksjekapitalen er den delen av egenkapitalen til et aksjeselskap som er utstedt ved aksjer. Aksjekapitalen blir dermed aksjekursen mulitplisert med antall aksjer i selskapet. Ved oppstart av et aksjeselskap må aksjekapitalen være minst 30 000 kr. (Endret fra 100 000 kr i 2012)
Kilde: aksjebloggen.com

3

0   0

Aksjekapital


Aksjekapital er summen av pålydende på samtlige aksjer i et (allmenn)aksjeselskap. Som en følge av det begrensede deltakeransvar som gjelder for aksjeselskaper vil aksjekapitalen være en del av se [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

0   0

Aksjekapital


Den del av selskapets egenkapital som er skaffet til veie ved utstedelse av aksjer. Aksjekapitalen er lik antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi.
Kilde: stocklink.no

5

0   0

Aksjekapital


Summmen av den pålydende verdi på alle aksjene i et selskap utgjør aksjekap.. 
Kilde: jusstorget.no

6

0   0

Aksjekapital


Egenkapital som er skaffet til veie gjennom å utstede aksjer. Antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi.
Kilde: lederkilden.no

7

0   0

Aksjekapital


Den del av egenkapitalen som et selskap skaffer seg ved å utstede og selge aksjer. Antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi.
Kilde: lederkilden.no

8

0   0

Aksjekapital


  Selskapets aksjekapital kan ikke være mindre enn 100 000 kroner. Aksjekapitalen fordeles på én eller flere aksjer som skal lyde på like store beløp (pålydende). Etter stiftelsen kan aksjekapitalen forhøyes etter nærmere regler i aksjeloven om dette. Det skilles i denne forbindelse mellom forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aks [..]
Kilde: bedreskatt.no

9

0   0

Aksjekapital


Aksjekapital er egenkapital som er skaffet til veie gjennom å utstede aksjer. Aksjekapital sier noe om størrelsen på et selskap. Fra 1. januar 2012 ble kravet til aksjekapital redusert fra kr. 100 [..]
Kilde: forvalt.no

10

0   0

Aksjekapital


Den del av egenkapitalen som et selskap skaffer seg ved å utstede og selge aksjer. Antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi. Aksjekapitalen kan økes gjennom kapitalutvidelser (emi [..]
Kilde: aksjeguiden.no

11

0   0

Aksjekapital


Er den del av egenkapitalen som et selskap skaffer seg ved å utstede og selge aksjer. Antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi.
Kilde: frilanseren.no

12

0   0

Aksjekapital


Summen av pålydende verdi for alle aksjene i et aksjeselskap. Aksjekapitalen kan økes gjennom kapitalutvidelser (emisjoner).
Kilde: nordic-commodities.com

13

0   0

Aksjekapital


Den del av egenkapitalen som et selskap skaffer seg ved å utstede og selge aksjer. Verdien tilsvarer antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi.
Kilde: oslobors.no

14

0   0

Aksjekapital


Den del av egenkapitalen som et selskap skaffer seg ved å utstede og selge aksjer. Antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi.
Kilde: fortefondene.no

15

0   0

Aksjekapital


Den del av selskapets egenkapital som er skaffet til veie ved utstedelse av aksjer. Aksjekapitalen er lik antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi.
Kilde: borsgruppen.no

16

0   0

Aksjekapital


Den del av egenkapitalen som et selskap skaffer seg ved å utstede og selge aksjer. Antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi.
Kilde: sidene.no

17

0   1

Aksjekapital


Den del av egenkapitalen som et aksjeselskap skaffer seg ved utstedelse av aksjer. Aksjekapitalen må være minst kr. 100.000,- og aksjene har samme pålydende.
Kilde: kortogkontant.no


Legg til betydningen av Aksjekapital
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Aksjeindekser Aksjeklasser >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning