bedreskatt.no

Oppstemmer mottatt16
Nedstemmer mottatt19
Karma:-2 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (46)

1

8   10

vedlikehold


  Arbeider som utføres for å bringe et formuesobjekt tilbake i den stand det tidligere har vært, enten som nytt eller på et senere tidspunkt  
Kilde: bedreskatt.no

2

2   3

skatt


  Skatt, økonomiske ytelser, i praksis pengeytelser, som av stat og kommune pålegges borgerne uten at disse får direkte motytelser. Skatters berettigelse er gitt i og med at man anerkjenner staten som en organisasjon, hvor medlemmene er forpliktet til å medvirke til statsformålene. Allerede Adam Smith oppstilte fire grunnsetninger: 1) Skatte [..]
Kilde: bedreskatt.no

3

2   0

skatteinsentiv


Begrepet Insentiv eller Incentiv peker tilbake på beveggrunn, tilskyndelse og spore.   Skatteinsentiver innebærer at de politiske myndighetene bestemmer rammevilkår gjennom skattesystemet. Skatteinsentivene er ment å fungere som en oppfordring til ønsket atferd hos privatpersoner og bedrifter. Skatteinsentiver kan medføre dynamisk ska [..]
Kilde: bedreskatt.no

4

1   0

handlingsregelen


Handlingsregelen for innfasing av oljepenger i norsk økonomi. Regelen sier at vi over tid kan bruke realavkastningen av oljefondet, som er anslått til fire prosent. Det betyr at en regjering tilpasser oljepengebruken til situasjonen i norsk økonomi.   Handlingsregelen slår fast at oljepengene skal brukes på å stimulere til varig vekst i [..]
Kilde: bedreskatt.no

5

1   1

inngangsverdi


  Det beløpet som skal brukes ved inntektsligningen for et formuesobjekt av enhver art ved en aktuell skattemessig begivenhet, f.eks. ved spørsmål om direkte fradragsføring, aktivering, restbeløp til avskrivning eller ved beregning av gevinst/tap ved realisasjon. Ofte brukes for eksempel ordene skattemessig verdi, nedskrevet verdi, saldoverdi [..]
Kilde: bedreskatt.no

6

1   0

proveny


  Utbytte; inntekt; avkastning. Uttrykket brukes nå særlig om nettogevinst eller nettoutbringende ved salg av verdipapirer. Tidligere ble ordet proveny også brukt når det gjaldt statsinntekter og inntekter av spesielle forretningstransaksjoner.   Kilde: Store Norske Leksikon og Norsk riksmålsordbok
Kilde: bedreskatt.no

7

1   1

realisasjon


  Ordet brukes i flere betydninger blant annet som vilkår for skatteplikt (som en innvinningsform) og tidspunkt for å avbryte en frist  
Kilde: bedreskatt.no

8

0   0

artikler


Hvem skal eie Norge? Formuesskatten duger ikke, hvis vi vil beholde lokalt eierskap i Norge, skriver bedriftsleder Paul-Christian Rieber i denne kronikken. Fordomsfri skattedebatt om rikinger og pensjonister Det er flere enn de rikeste som blir rammet av formuesskatten. Faktisk er pensjonis [..]
Kilde: bedreskatt.no

9

0   0

fakta


 Velg land for mer informasjon Norge
Kilde: bedreskatt.no

10

0   0

om oss


BedreSkatt frokostseminar juni 2013 Hva er BedreSkatt? Hvem er vi og hva er vårt mål?Stiftelsen for bedre avgift- og skattepolitikk i Norge, til daglig kalt BedreSkatt, er 
en partipolitisk uavhengig organisasjon. BedreSkatt arbeider med skattepolitikk og har fokus på hvordan skattesystemet kan stimulere til vekst slik at samfunnets ressurser [..]
Kilde: bedreskatt.no


For å vise alle 46 definisjoner, vennligst logg inn.