Betydning varsel
Hva betyr varsel? Her finner du 7 betydninger av ordet varsel. Du kan også legge til en definisjon av varsel selv.

1

0   0

varsel


beskjed | tegn
Kilde: no.wiktionary.org

2

0   0

varsel


Underretning til en part om at et rettergangsskritt skal foretas.
Kilde: legaliz.no

3

0   0

varsel


notification / warning
Kilde: termbase.uhr.no

4

0   0

varsel


Før et krav kan tvangsfullbyrdes må kreditor normalt sende et varsel til den saksøkte (skyldneren) om at tvangsfullbyrdelse vil bli begjært dersom kravet ikke blir betalt innen en frist på to uke [..]
Kilde: conta-inkasso.no

5

0   0

varsel


Før et krav kan tvangsfullbyrdes må kreditor normalt sende et varsel til saksøkte om at tvangsfullbyrdelse vil bli begjært dersom kravet ikke blir betalt innen en frist på to uker.
Kilde: tagrepidag.no

6

0   0

varsel


Et varsel fra telefonen eller en app på telefonen. Telefonen viser ikoner i statusfeltet for å varsle deg om nye meldinger, kalenderhendelser og alarmer. Ikoner kan også indikere pågående status, [..]
Kilde: help.motorola.com

7

0   0

varsel


Før et krav kan tvangsfullbyrdes må kreditor normalt sende et varsel til saksøkte om at tvangsfullbyrdelse vil bli begjært dersom kravet ikke blir betalt innen en frist på to uker.
Kilde: dahlinkasso.no

Legg til betydningen av varsel
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< tall bok >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning