norgeskristnerad.no

Website:https://norgeskristnerad.no/
Oppstemmer mottatt5
Nedstemmer mottatt15
Karma:-9 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (36)

1

2   1

oda


Official Developement Assistance = offentlig utviklingsbistand.
Kilde: norgeskristnerad.no

2

1   1

multilateral


flersidig
Kilde: norgeskristnerad.no

3

1   3

norad


Norsk direktoratet for utviklingssamarbeid; Norad skal bidra til effektiv forvalting av bistandsmidler og sørge for at det norske utviklingssamarbeidet kvalitetsikres og evalueres (NORAD)
Kilde: norgeskristnerad.no

4

1   0

u-land


den tredje verden / sør: tidligere ble betegnelsen u-land – underutviklede land – gjerne brukt på fattige land ( jf i-land – industriland), så brukte man betegnelsen den tredje verden, mens man i dag stort sett bruker betegnelsen sør, som henviser til de fattige land i asia, afrika og latin-amerika.
Kilde: norgeskristnerad.no

5

0   0

bilateral


tosidig
Kilde: norgeskristnerad.no

6

0   0

bni


brutto nasjonalinntekt
Kilde: norgeskristnerad.no

7

0   0

den tredje verden


begrepet ble lansert på femtitallet av Alfred Sawy - han sammenlignet de ikke vestlige landene med tredjestanden i den franske revolusjonen: oversett, utbyttet og foraktet
Kilde: norgeskristnerad.no

8

0   0

dialog


er egentlig to ord; dia + logos= gjennom ordet; Dalai Lama har en gang sagt: ”Dagens våpen kan bare være dialog.”
Kilde: norgeskristnerad.no

9

0   0

empowerment


myndiggjøring av fattige og tilsidesatte mennesker
Kilde: norgeskristnerad.no

10

0   0

fao


FNs organisasjon for næring og landbruk FN: de Forente Nasjoner
Kilde: norgeskristnerad.no


For å vise alle 36 definisjoner, vennligst logg inn.