Betydning sedvane
Hva betyr sedvane? Her finner du 5 betydninger av ordet sedvane. Du kan også legge til en definisjon av sedvane selv.

1

16   4

sedvane


uskrevne regler som oppfattes som rettslig forpliktende fordi de har vært fulgt over tid. Det parlamentariske systemet var konstitusjonell sedvanerett inntil det ble grunnlovsfestet 20. februar 2007.
Kilde: stortinget.no

2

9   1

sedvane


En parkeringsplass tilhørende en eiet leilighet,
som har fulgt med fra eier til eier når leiligheten gikk over i andre hender.
Et eksempel på sedvanerett.
chris - 3. mars 2016

3

10   4

sedvane


Sedvane og sedvanerett er allment aksepterte regler det ikke står noe om i Grunnloven eller i andre lovparagrafer. Parlamentarismen var tidligere et eksempel på deet.
Kilde: kragerovgs.no

4

6   1

sedvane


Sedvane, seder eller skikker er betegnelser på handlemåter som er vanlige uten at dette er bestemt i skriftlige regler. Sedvane er viktig i jusen (se sedvanerett). Mange former for høflighetsregler og [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

4   3

sedvane


Handlemåte som et rettssamfunns medlemmer følger i et bestemt forhold, festnet skikk og bruk.
Kilde: legaliz.no

Legg til betydningen av sedvane
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< seanse seia >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning