Betydning Ideologi
Hva betyr Ideologi? Her finner du 13 betydninger av ordet Ideologi. Du kan også legge til en definisjon av Ideologi selv.

1

40   13

Ideologi


En politisk ideologi kan sies å være en slags oppskrift på hvordan samfunnet bør styres. Den kan beskrives som en oppfatning eller en tanke som flere mennesker er enige i. En ideologi kan også beskrives som det folk mener er virkelig og sant.
Kilde: nrksuper.no

2

34   19

Ideologi


En ideologi er en helhetlig tanke om hvordan samfunnet bør utformes: konservatisme, liberalisme, sosialisme.
Kilde: kragerovgs.no

3

22   14

Ideologi


En ideologi forteller hvilke verdisyn en organisasjon har om samfunnet og verden. Ideologien sier noe om hvordan man ønsker at verden/samfunnet skal være og hvordan man jobber med å påvirke samfun [..]
Kilde: ungdom.fagforbundet.no

4

15   14

Ideologi


Ideologi er et helhetlig tankesett av politiske eller filosofiske teorier om hvordan samfunnet bør styres. Spørsmål om hvordan samfunnet bør styres blir sett i lys av noen få grunnleggende ideer, [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

3   7

Ideologi


Dette er et substantiv som brukes til å representere et system av ideer og idealer, spesielt en som danner grunnlag for økonomisk eller politisk teori og politikk.
Alina Cristea1 - 30. august 2018

6

2   6

Ideologi


En ideologi er et sett av meninger eller tro på en gruppe eller en person. Svært ofte refererer ideologi til et sett av politisk tro eller et sett av ideer som karakteriserer en bestemt kultur.

Kapitalisme, kommunisme, sosialisme og marxisme er ideologier som preger forskjellige trosretninger.
Her er et eksempel på ordbruk: 'Han abonnerer ikke på ideologi til et politisk parti.'

Ideologi kan også brukes til å referere til en vitenskap eller studie av ideer, deres opprinnelse og deres natur (bruk i denne sammenheng er arkaisk)
Sin synonymer inkluderer: prinsipper, ideer, trosbekjennelse, dogma, teori.
Louise Williams - 31. august 2018

7

1   5

Ideologi


En ideologi er politiske prinsipper, med klare mål for samfunnsorganisering. Vi kan si at det er en slags oppskrift på hvordan samfunnet bør styres.
anonym - 22. mars 2018

8

7   14

Ideologi


Ideologi refererer til bevissthet om ytelse og presentasjon av.
anonym - 17. november 2016

9

2   10

Ideologi


Ein ideeologi inneheld dei viktigaste synspunkta til ei politisk gruppering eller ei politisk parti.
pussyslayer67 - 24. oktober 2017

10

7   15

Ideologi


Tenkemåter og mønstre av ideer i et politisk system eller et livssyn som både vil forklare verden og si noe om hvordan den bør ordnes Imperialisme
Kilde: portal.fagbokforlaget.no

11

5   14

Ideologi


(av gr. eidos eller idea, utseende, beskaffenhet, art, och logos, lära), en mångtydig och central term inom modern politisk- och samhällsteori. Ordet myntades av fransmannen Destutt de Tracy (1798) [..]
Kilde: filosofia.fi

12

6   17

Ideologi


Helhetlige tanker om hvordan et samfunn bør være.
Kilde: radar1.cappelendamm.no

13

6   18

Ideologi


(av gr. eidos eller idea, utseende, beskaffenhet, art, och logos, lära), en mångtydig och central term inom modern politisk- och samhällsteori. Ordet myntades av fransmannen Destutt de Tracy (1798) [..]
Kilde: filosofia.fi

Legg til betydningen av Ideologi
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Ideelle rettigheter Johan Sætre >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning