jbi.hio.no

Oppstemmer mottatt23
Nedstemmer mottatt15
Karma:9 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (52)

1

6   0

determinant


Dersom man har et funksjonelt avhengighetsforhold mellom to kolonner i en tabell, er determinanten den kolonnen den andre kolonnen avhenger av. Dersom kolonne A bestemmer verdien av kolonne B, er A determinant for B. Dette uttrykkes slik:       A → B En determinant kan også kalles for en "bestemmer".
Kilde: jbi.hio.no

2

4   2

attributt


En egenskap ved en entitetstype eller sammenhengstype. Med kråkeføtternotasjon settes attributtene i firkanten til den tilhørende entitetstypen: I relasjonsmodellen brukes termen attributt om en kolonne i en relasjon.
Kilde: jbi.hio.no

3

4   7

relasjon


Grunnenheten i en relasjonsdatabase. Termen refererer til en tabell som inneholder tupler og attributter:
Kilde: jbi.hio.no

4

3   0

redundans


Dobbeltlagring av data, dvs. at de samme dataene lagres flere ganger i en database.
Kilde: jbi.hio.no

5

3   1

tabell


Et annet ord for en relasjon i en relasjonsdatabase.
Kilde: jbi.hio.no

6

1   1

datamodell


En teoretisk modell som beskriver oppbyggingen av et skjema.
Kilde: jbi.hio.no

7

1   1

normalform


En normalform inneholder et sett av kriterier som en tabell i en relasjonsdatabase ( relasjon) må oppfylle. Det finnes seks normalformer: første normalform (1NF) andre normalform (2NF) tredje normalform (3NF) fjerde normalform (4NF) femte normalform (5NF) Boyce-Codd
Kilde: jbi.hio.no

8

1   0

primærnøkkel


ER-diagram: Ett attributt eller en kombinasjon av attributter som unikt identifiserer hver entitet. Med kråkeføtter-notasjon skal primærnøklene understrekes: Logisk skjema: Ett attributt eller en kombinasjon av attributter som unikt identifiserer hver tuppel.
Kilde: jbi.hio.no

9

0   0

1nf


En tabell er på første normalform hvis og bare hvis alle kolonner kun inneholder atomære verdier.
Kilde: jbi.hio.no

10

0   0

2nf


En tabell er på andre normalform hvis og bare hvis den er i første normalform og alle kolonner som ikke er en del av primærnøkkelen er funksjonelt avhengige av hele primærnøkkelen, og ikke bare deler av den.
Kilde: jbi.hio.no


For å vise alle 52 definisjoner, vennligst logg inn.