individogfellesskap.cappelen.no

Oppstemmer mottatt68
Nedstemmer mottatt23
Karma:46 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (27)

1

22 Thumbs up   5 Thumbs down

Internalisering


Barnet lærer hvordan det skal opptre, og gjør samfunnets verdier, normer, regler og tenkemåter til sine.  
Kilde: individogfellesskap.cappelen.no

2

12 Thumbs up   1 Thumbs down

Subkultur


Grupper med levemåte, atferd og verdier som skiller seg tydelig ut fra hovedkulturen. Kulturuttrykk som bryter med et dominerende kulturelt mønster.
Kilde: individogfellesskap.cappelen.no

3

8 Thumbs up   0 Thumbs down

sanksjon


 Reaksjoner på atferd i forhold til en norm.  Sanksjoner kan være både positive (belønning)  og negative (straff eller irettesettelse.  
Kilde: individogfellesskap.cappelen.no

4

5 Thumbs up   1 Thumbs down

norm


Det vil si at det er klare forventninger til individets atferd i sosiale sammenhenger. Det finnes både formelle (lover og regler) og uformelle (skikk og bruk).
Kilde: individogfellesskap.cappelen.no

5

4 Thumbs up   0 Thumbs down

Sosial atferd


Atferd som direkte eller indirekte er påvirket av andres forventninger.
Kilde: individogfellesskap.cappelen.no

6

3 Thumbs up   3 Thumbs down

kultur


De ideer, verdier, regler, normer, koder og symboler som et menneske overtar fra den forrige generasjon, og som man forsøker å bringe videre – oftest noe forandret – til neste generasjon.
Kilde: individogfellesskap.cappelen.no

7

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Sosialiseringsagent


Ulike ulike sosiale systemer og institusjoner som er viktige i sosialiseringsprosessen For eksempel  familie, skole, venner, og massemedier
Kilde: individogfellesskap.cappelen.no

8

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Prefigurativ sosialisering


Sosialisering i et foranderlig samfunn der barn og unge ikke på samme måte kan lære av tradisjonene og de eldre generasjonene. Her er det barn og ungdom som setter grenser for atferd og kunnskap
Kilde: individogfellesskap.cappelen.no

9

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Referansegruppe


Det vil si en gruppe av mennesker vi har som ideal eller forbilde, og som vi identifiserer oss med og sammenligner oppfatningene våre og atferden vår med. Familien eller vennegjengen er eksempler på referansegrupper for ungdom
Kilde: individogfellesskap.cappelen.no

10

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Sekundærsosialisering


Sosialiseringen som fører samfunnsmedlemmene inn i de rollene de kommer til å få i sekundærgrupper. Denne sosialiseringen kan foregå hele livet.
Kilde: individogfellesskap.cappelen.no


For å vise alle 27 definisjoner, vennligst logg inn.