individogfellesskap.cappelen.no

Website:https://individogfellesskap.cappelendamm.no/
Oppstemmer mottatt57
Nedstemmer mottatt14
Karma:42 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (27)

1

20   5

internalisering


Barnet lærer hvordan det skal opptre, og gjør samfunnets verdier, normer, regler og tenkemåter til sine.  
Kilde: individogfellesskap.cappelen.no

2

11   1

subkultur


Grupper med levemåte, atferd og verdier som skiller seg tydelig ut fra hovedkulturen. Kulturuttrykk som bryter med et dominerende kulturelt mønster.
Kilde: individogfellesskap.cappelen.no

3

8   0

sanksjon


 Reaksjoner på atferd i forhold til en norm.  Sanksjoner kan være både positive (belønning)  og negative (straff eller irettesettelse.  
Kilde: individogfellesskap.cappelen.no

4

5   1

norm


Det vil si at det er klare forventninger til individets atferd i sosiale sammenhenger. Det finnes både formelle (lover og regler) og uformelle (skikk og bruk).
Kilde: individogfellesskap.cappelen.no

5

4   0

sosial atferd


Atferd som direkte eller indirekte er påvirket av andres forventninger.
Kilde: individogfellesskap.cappelen.no

6

3   3

kultur


De ideer, verdier, regler, normer, koder og symboler som et menneske overtar fra den forrige generasjon, og som man forsøker å bringe videre – oftest noe forandret – til neste generasjon.
Kilde: individogfellesskap.cappelen.no

7

3   2

sosialiseringsagent


Ulike ulike sosiale systemer og institusjoner som er viktige i sosialiseringsprosessen For eksempel  familie, skole, venner, og massemedier
Kilde: individogfellesskap.cappelen.no

8

2   0

sekundærsosialisering


Sosialiseringen som fører samfunnsmedlemmene inn i de rollene de kommer til å få i sekundærgrupper. Denne sosialiseringen kan foregå hele livet.
Kilde: individogfellesskap.cappelen.no

9

1   0

referansegruppe


Det vil si en gruppe av mennesker vi har som ideal eller forbilde, og som vi identifiserer oss med og sammenligner oppfatningene våre og atferden vår med. Familien eller vennegjengen er eksempler på referansegrupper for ungdom
Kilde: individogfellesskap.cappelen.no

10

0   0

atferd


Atferd er alt mennesker gjør eller foretar seg.
Kilde: individogfellesskap.cappelen.no


For å vise alle 27 definisjoner, vennligst logg inn.