Betydning sanksjon
Hva betyr sanksjon? Her finner du 8 betydninger av ordet sanksjon. Du kan også legge til en definisjon av sanksjon selv.

1

8   0

sanksjon


 Reaksjoner på atferd i forhold til en norm.  Sanksjoner kan være både positive (belønning)  og negative (straff eller irettesettelse.  
Kilde: individogfellesskap.cappelen.no

2

3   2

sanksjon


En sanksjon (i folkerett som regel brukt i flertallsformen sanksjoner) er tvangstiltak truffet av en eller flere stater mot en annen stat. Sanksjoner brukes som regel i forsøk på å tvinge en stat til [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

2   1

sanksjon


Kongen i statsråd stadfester (godkjenner) med sin underskrift lovvedtak som Stortinget har gjort, og statsministeren kontrasignerer.
Kilde: stortinget.no

4

2   2

sanksjon


Straffetiltak overfor en stat
Kilde: opplev.fn.no

5

1   1

sanksjon


Fra Jusleksikon.no (Omdirigert fra Sanctio) Gå til: navigasjon, søk Sanksjon (fra latin: sanctio, helliggjøre) er den formelle metoden hvorved en statssjef [..]
Kilde: jusleksikon.no

6

1   2

sanksjon


Sanksjon (fra latin: sanctio, helliggjøre) er den formelle metoden hvorved et statsoverhode (eller dennes representant) bifaller en ny lov og dermed sluttfører lovgivningsprosessen. Sanksjon er som re [..]
Kilde: no.wikipedia.org

7

1   2

sanksjon


Sanksjon kan være en godkjenning eller en uønsket følge eller reaksjon, og kan vise til: Sanksjon (statsrett) Sanksjon (folkerett) Forvaltningsrettslig sanksjon, som vanligvis skjer i form av en tvang [..]
Kilde: no.wikipedia.org

8

0   1

sanksjon


Sanksjon (sosial) er reaksjon på oppførsel. Normbrudd som blir oppdaget, blir møtt med sanksjoner fra omgivelsene. Sanksjoner kan defineres som moralske reaksjoner på oppførsel. Strengt tatt finnes de [..]
Kilde: no.wikipedia.org

Legg til betydningen av sanksjon
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< sanka sannspådd >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning